Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve en landbouwstokerij met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-08-1980 tot heden

ID: 10794   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10794

Besluiten

De oude stokerij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1492

Beschrijving

De hoeve en oude landbouwstokerij met onmiddellijke omgeving te Zingem, zijn beschermd als dorpsgezicht. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden in de Omgangstraat en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “gezien ze niet alleen gaaf bewaard bleven en merkwaardig goed onderhouden, maar tevens doordat hun ligging een karakteristiek onderdeel van de dorpskom vormt. Bovendien bezitten ze een historische en zelfs landbouwhistorische waarde, gelet op de typische combinatie stokerij-veebedrijf (het vee werd gevoederd met afval van de stokerij)."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000605, Oude stokerij met onmiddellijke omgeving (S.N., 1980).


Waarden

De Oude stokerij met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu volkskundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve en landbouwstokerij

Omgangstraat 1 (Kruisem)
Hoeve en landbouwstokerij, vandaag zogenaamd Ter Beemt. Oorspronkelijk hoeve met losse bestanddelen, in de eerste helft van de 19de eeuw in het bezit van de familie Vandercruyssen; oprichting van een stokerij in 1839.