Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Anna: orgel

Beschermd monument van 07-02-1980 tot heden

ID: 10795   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10795

Besluiten

Parochiekerk Sint-Anna: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 07-02-1980  ID: 1365

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het orgel van de parochiekerk Sint-Anna, door orgelbouwer Pieter Van Peteghem.Waarden

Het orgel in de Sint-Annakerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annastraat 134 (Hamme)
Neogotische kerk opgetrokken uit baksteen op plint met hardstenen afzaat. Geïntegreerde monumentale gotische westtoren uit kalkzandsteen, waarbij de westzijde van de torenromp niet ingesloten werd in het grondplan.