Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107950
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107950

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa circa 1900 gebouwd en ingeplant in omhaagde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Eikendreef 30 (Kapellen)
Villa circa 1900 gebouwd en ingeplant in omhaagde tuin.