Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107951
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107951

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl van circa 1900 gelegen in beboomde en omhaagde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Eikendreef 38 (Kapellen)
Villa in cottagestijl van circa 1900 gelegen in beboomde en omhaagde tuin.