Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107964
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107964

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl van 1908. Bepleisterd, witgeschilderd gebouw onder geknikte pannen bedaking.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Franselei 1 (Kapellen)
Villa in cottagestijl van 1908. Bepleisterd, witgeschilderd gebouw onder geknikte pannen bedaking.