Beschermd monument

Pastorie Sint-Martinusparochie met ommuring

Beschermd monument van 21-05-2003 tot heden
ID: 1080   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1080

Besluiten

Kasteel, parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en dorpskern van Strijtem
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4034

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie te Strijtem (Roosdaal) is, met inbegrip van de ommuring, beschermd als monument.Waarden

De pastorie van Strijtem met inbegrip van de ommuring is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in 1761, toen Strijtem pas een zelfstandige parochie werd, gebouwd in opdracht van de abdij van Ninove vormt de pastorie een goed bewaard voorbeeld van een classicistische plattelandspastorie in de vorm van een eenlaags en zeven traveeën breed bakstenen dubbelhuis met verwerking van natuursteen voor hoekkettingen en omlijstingen waarbij de symmetrische gevelordonnantie wordt bepaald door hoge beluikte, rechthoekige vensters in plattebandomlijsting en een rechthoekige inkomdeur met spiegelboogvormig belijnde waaier. Uitzonderlijk voor Brabant is het hoge mansardedak met centraal rechthoekig dakvenster met driehoekige frontonbekroning geflankeerd door twee kleinere houten dakvensters met geknikte boog. Het interieur met bewaarde indeling, een eiken balustertrap, gestucte plafonds, Louis XV schouwboezems en marmeren schouwen weerspiegelt zowel de eerste bouwfase als de latere voornamelijk 19de-eeuwse aanpassingen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Pastoor Cuylitsweg 2 (Roosdaal)
In 1761 gebouwde classicistische plattelandspastorie opgevat als een éénlaags, zeven traveeën breed dubbelhuis afgedekt met mansardedak, in 1866 aan de voorzijde afgesloten door een bakstenen muur.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde haagbeuk in pastorietuin van Strijtem

Pastoor Cuylitsweg 2 (Roosdaal)
Achteraan de pastorietuin staat in de noordwesthoek een oude gekandelaarde haagbeuk. Mogelijks zo oud als de pastorie die in 1761 werd opgericht. Op de kaart van de Ferraris (ca. 1775) zien we een tuin aangelegd volgens de regels en inzichten van die tijd. De tuin is traditioneel opgedeeld met een pad in kruismotief, verdeeld in vier tuinperken en omsloten met een haag. Het is echter, op deze weinig gedetailleerde kaart, niet op te maken of deze boom er toen al stond. Dus mogelijks ca. 250 jaar oud. In ieder geval moet de haagbeuk in het begin van de 20ste eeuw al een stevige honderdjarige boom geweest zijn, want men beweert dat de pastoor er een boomhut had in gemaakt. Jean-Paul Cuylits, een tijdsgenoot van Priester Daens, was pastoor van Strijtem in de periode1898 – 1907. Hij had excentrieke trekjes en was er verantwoordelijk voor fantasie-, kleur- en belangrijke aanpassingen aan de