Pastorie Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenusparochie

Beschermd monument van 11-09-1979 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Deelgemeente Machelen
Straat Gildestraat
Locatie Gildestraat 8 (Zulte)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44081/101.1
  • OO002324

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenusparochie

Gildestraat 8, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Ruim gebouw met twee bouwlagen, links kern van vijf traveeën opklimmend tot de 17de eeuw en L-vormig aangebouwd gedeelte met de voormalige koetshuizen uit midden 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenusparochie te Machelen, een deelgemeente van Zulte, is beschermd als monument.

Waarden

Pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.