Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108016
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108016

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen in de kern van het gehucht.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Hoogboomsteenweg 278-280 (Kapellen)
Kleine hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen in de kern van het gehucht.