Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monumentale poort met portierswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108019
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108019

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Monumentale poort met portierswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in het zuidoosten van het domein Oude Gracht.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monumentale poort met portierswoning

Hoogboomsteenweg 292 (Kapellen)
Monumentale poort met portierswoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in het zuidoosten van het domein Oude Gracht.