Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schuur gedateerd 1886

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108064
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108064

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Achter lintbebouwing gelegen langsschuur, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schuur gedateerd 1886

Kapelsestraat 113 (Kapellen)
Achter lintbebouwing gelegen langsschuur, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.