Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108094
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108094

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Landhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw gelegen achterin beboomde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Olmendreef 17 (Kapellen)
Landhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw gelegen achterin beboomde tuin.