Manege de Ribaucourt: manege

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Deelgemeente Zulte
Straat Moerbeekstraat
Locatie Moerbeekstraat 86 (Zulte)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44081/104.1
  • OO001577

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Manege de Ribaucourt

Moerbeekstraat zonder nummer, 86, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Manege de Ribaucourt met volledig cirkelvormige bakstenen manege, watertoren, paardenstallen en logies voor jockeys, gebouwd circa 1900.

Beknopte karakterisering

Typologiemaneges
Dateringvóór WO I

Beschrijving

De cirkelvormige manege van de voormalige manege De Ribaucourt te Zulte, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van de manege als volgt werd gemotiveerd: ”als enig voorbeeld van een manege uit het begin van deze eeuw, opgetrokken in een decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij de Noordfranse industriële gebouwen en uitgevoerd door Noordfranse vaklui.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000893, Voormalige manege en watertoren de Ribaucourt, advies KCML (1994).

Waarden

De voormalige manege de Ribaucourt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.