Beschermd monument

Manege de Ribaucourt: manege

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

ID: 10813   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10813

Besluiten

Manège de Ribaucourt met watertoren en deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1994  ID: 2681

Beschrijving

De cirkelvormige manege van de voormalige manege De Ribaucourt te Zulte, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde van de manege als volgt werd gemotiveerd: ”als enig voorbeeld van een manege uit het begin van deze eeuw, opgetrokken in een decoratieve baksteenarchitectuur aansluitend bij de Noordfranse industriële gebouwen en uitgevoerd door Noordfranse vaklui.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000893, Voormalige manege en watertoren de Ribaucourt, advies KCML (1994).


Waarden

De voormalige manege de Ribaucourt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Manege de Ribaucourt

Moerbeekstraat 86, zonder nummer (Zulte)
Manege de Ribaucourt met volledig cirkelvormige bakstenen manege, watertoren, paardenstallen en logies voor jockeys, gebouwd circa 1900.