Manege de Ribaucourt: watertoren

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Deelgemeente Zulte
Straat Moerbeekstraat
Locatie Moerbeekstraat 86 (Zulte)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44081/105.1
  • OO001580

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Manege de Ribaucourt

Moerbeekstraat zonder nummer, 86, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Manege de Ribaucourt met volledig cirkelvormige bakstenen manege, watertoren, paardenstallen en logies voor jockeys, gebouwd circa 1900.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Het watertoren horende bij de voormalige manege De Ribaucourt te Zulte, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde en de industrieel-archeologische waarde van de watertoren als volgt werd gemotiveerd: ”als uniek voorbeeld van een watertorentje horende bij de paardenstallen en uitgevoerd in een zeer decoratieve baksteenarchitectuur met verwerking van witte en blauwgeglazuurde tegels verwijzend naar de kleuren van de stal de Ribaucourt.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000893, Voormalige manege en watertoren de Ribaucourt, advies KCML (1994).

Waarden

De watertoren horende bij de vroegere manege en paardenstallen de Ribaucourt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.