Beschermd monument

Manege de Ribaucourt: watertoren

Beschermd monument van 22-04-1994 tot heden

ID: 10814   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10814

Besluiten

Manège de Ribaucourt met watertoren en deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1994  ID: 2681

Beschrijving

Het watertoren horende bij de voormalige manege De Ribaucourt te Zulte, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde en de industrieel-archeologische waarde van de watertoren als volgt werd gemotiveerd: ”als uniek voorbeeld van een watertorentje horende bij de paardenstallen en uitgevoerd in een zeer decoratieve baksteenarchitectuur met verwerking van witte en blauwgeglazuurde tegels verwijzend naar de kleuren van de stal de Ribaucourt.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000893, Voormalige manege en watertoren de Ribaucourt, advies KCML (1994).


Waarden

De watertoren horende bij de vroegere manege en paardenstallen de Ribaucourt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Manege de Ribaucourt

Moerbeekstraat 86, zonder nummer (Zulte)
Manege de Ribaucourt met volledig cirkelvormige bakstenen manege, watertoren, paardenstallen en logies voor jockeys, gebouwd circa 1900.