Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
108143
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108143

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen villa in cottagestijl van circa 1925, van één bouwlaag onder rieten schilddak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Oude Gracht 13 (Kapellen)
Bakstenen villa in cottagestijl van circa 1925, van één bouwlaag onder rieten schilddak.