Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Manege de Ribaucourt en Villa Salomé met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-04-1994 tot heden

ID: 10815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10815

Besluiten

Manège de Ribaucourt met watertoren en deel van straat
definitieve beschermingsbesluiten: 22-04-1994  ID: 2681

Beschrijving

De voormalige manege De Ribaucourt en bijhorende Villa Salomé te Zulte, zijn beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, in casu architectuurhistorische waarde en de industrieel-archeologische waarde van het dorpsgezicht als volgt werd gemotiveerd: ”als site van een vroeger zeer belangrijke manege en paardenstallen de Ribaucourt met behouden ommuring van de manege, de watertoren, logies van Engelse jockeys, een deel van de paardenstallen en een imposante villa, gebouwd voor de Engelse oefenmeester. Het getuigt van de aanwezigheid vna de paardensport in de streek in de invloedssfeer van het aangrenzende Waregem.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000893, Voormalige manege en watertoren de Ribaucourt, advies KCML (1994).


Waarden

De rechter straatzijde van de Moerbeekstraat tussen de spoorlijn Gent-Kortrijk en de Waregemstraat is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Manege de Ribaucourt

Moerbeekstraat 86, zonder nummer (Zulte)
Manege de Ribaucourt met volledig cirkelvormige bakstenen manege, watertoren, paardenstallen en logies voor jockeys, gebouwd circa 1900.


Villa Salomé

Waregemstraat 72 (Zulte)
Imposante villa in Engelse cottagestijl met beschilderde bakstenen onderbouw en bovenverdieping in imitatievakwerk, gebouwd in 1912.