Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108158
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108158

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoekhuis met mogelijke kern uit de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Stationsstraat 1 (Kapellen)
Hoekhuis met mogelijke kern uit de 18de eeuw.