Beschermd monument

Kasteel Van Strijtem: kasteelpoort en moestuinmuur

Beschermd monument van 21-05-2003 tot heden
ID: 1082   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1082

Besluiten

Kasteel, parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en dorpskern van Strijtem
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4034

Beschrijving

De bescherming omvat de kasteelpoort en aansluitende moestuinmuur.Waarden

De kasteelpoort met aansluitende moestuinmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als imposante hardstenen korfboogpoort met opschrift Anno 1788 en ingeschreven in een rechthoekige, geringde omlijsting met flankerende halfzuilen en bekronend fronton die door haar specifieke inplanting niet alleen de oorspronkelijke kasteelingang, maar ook de historische band met het dorp visualiseert.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Strijtem en aanhorigheden

Schilder Evenepoelstraat 7 (Roosdaal)
Kasteel op U-vormige plattegrond, bak- en zandstenen constructie uit de 17de eeuw achter de gecementeerde gevels, bakstenen omheiningsmuur met kasteelpoort gedateerd 1788 met rechts schapenstal en links paardenstallen.

Is de omvattende bescherming van

Kasteeldomein van Strijtem

Schilder Evenepoelstraat 5, 7 (Roosdaal)
Landhuis, koetshuis en aanhorigheden omgeven door kasteeldomein van circa 1 hectare met relicten van parterre en andere vorm­elementen (onder meer charmille) uit het interbellum; tijdens de 18de eeuw een geometrisch-symmetrische parterretuin.