Beschermd monument

Windmolen Hostensmolen

Beschermd monument van 13-12-1999 tot heden

ID: 10820   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10820

Besluiten

Stellingmolen Hostens molen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1999  ID: 3512

Beschrijving

De Hostensmolen te Machelen, een deelgemeente van Zulte, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige stellingmolen genaamd Hostensmolen, molenromp met kollergang is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu volkskundige waarde: :
als molenromp met voorportaal en karakteristieke uit het muurvlak springende versterkende bakstenen deur- en vensteromlijstingen, restant van een monumentale stellingmolen met zetelkap, in 1838 opgetrokken als koren - en oliewindmolen en in 1864 (of vroeger) reeds van een heden verdwenen stoomgemaal voorzien en waarvan o.a. nog een kollergang is bewaard gebleven;
als materiële getuige van een voor de geschiedenis en de voedselvoorziening van de plaatselijke gemeenschap belangrijk bedrijfje; als materiële getuige van een voor de regio belangrijke economische bedrijvigheid, namelijk het kloppen van lijnzaadolie als bijproduct van de vlasindustrie langs de Leie;
als traditionele ontmoetingsplaats van de vroegere lokale gemeenschap.

industrieel-archeologische waarde

in casu volkskundige waarde: :
als molenromp met voorportaal en karakteristieke uit het muurvlak springende versterkende bakstenen deur- en vensteromlijstingen, restant van een monumentale stellingmolen met zetelkap, in 1838 opgetrokken als koren - en oliewindmolen en in 1864 (of vroeger) reeds van een heden verdwenen stoomgemaal voorzien en waarvan o.a. nog een kollergang is bewaard gebleven;
als materiële getuige van een voor de geschiedenis en de voedselvoorziening van de plaatselijke gemeenschap belangrijk bedrijfje; als materiële getuige van een voor de regio belangrijke economische bedrijvigheid, namelijk het kloppen van lijnzaadolie als bijproduct van de vlasindustrie langs de Leie;
als traditionele ontmoetingsplaats van de vroegere lokale gemeenschap.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolensite Hostensmolen

Hoevestraat 10 (Zulte)
De site van de Hostensmolen situeert zich op de hoek van de Zandweg en de Hoevestraat. Op het erf staat behalve een molenromp ook een voormalige olieslagerij en molenaarswoning. De molenromp gaat terug op een stellingmolen met de dubbele functie van olie- en korenwindmolen.