Windmolen Hostensmolen

Beschermd monument van 13-12-1999 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zulte
Deelgemeente Machelen
Straat Hoevestraat
Locatie Hoevestraat 10 (Zulte)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44081/111.1
  • OO002274

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolensite Hostensmolen

Hoevestraat 10, Zulte (Oost-Vlaanderen)

Op ommuurd erf gelegen, deels ingebouwde hoge bakstenen molenromp opgericht in 1838, aanpalende bakstenen bedrijfsgebouwen en aan de straat het voormalig molenaarshuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Hostensmolen te Machelen, een deelgemeente van Zulte, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige stellingmolen genaamd Hostensmolen, molenromp met kollergang is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

in casu volkskundige waarde: :
als molenromp met voorportaal en karakteristieke uit het muurvlak springende versterkende bakstenen deur- en vensteromlijstingen, restant van een monumentale stellingmolen met zetelkap, in 1838 opgetrokken als koren - en oliewindmolen en in 1864 (of vroeger) reeds van een heden verdwenen stoomgemaal voorzien en waarvan o.a. nog een kollergang is bewaard gebleven;
als materiële getuige van een voor de geschiedenis en de voedselvoorziening van de plaatselijke gemeenschap belangrijk bedrijfje; als materiële getuige van een voor de regio belangrijke economische bedrijvigheid, namelijk het kloppen van lijnzaadolie als bijproduct van de vlasindustrie langs de Leie;
als traditionele ontmoetingsplaats van de vroegere lokale gemeenschap.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.