Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108221
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108221

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa uit 1898 in omliggende tuin, met vier traveeën en twee bouwlagen onder complexe, overkragende leien bedaking met vorstkam.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Leistraat 75-77, 75A (Kasterlee)
Villa uit 1898 in omliggende tuin, met vier traveeën en twee bouwlagen onder complexe, overkragende leien bedaking met vorstkam.