Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Beschermd monument van 13-03-1996 tot heden
ID: 10824   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10824

Besluiten

Parochiekerk Sint-Willibrordus, pastorie en ommuurde pastorietuin
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2996

Beschrijving

De laat-neogotische Sint-Willibrorduskerk te Knesselare, is beschermd als monument.Waarden

De parochiekerk Sint-Willibrordus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een laat-neogotische kerk van 1893 gebouwd op de plaats van de vroegere parochiekerk van Knesselare die minstens terugging tot de 15de eeuw en waarvan de bouwgeschiedenis en de opeenvolgende ontwerpen getuigen van de strijd van de parochie voor een groter en moderner kerkgebouw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als homogene neogotische kerk van 1893 naar uiteindelijk ontwerp van architect J. Soete in een imposante maar sobere baksteenarchitectuur met laat-neogotische vormentaal.

artistieke waarde

als voorbeeld van een harmonieus neogotisch gebouw met waardevol interieur met polychrome neogotische muurschilderingen en glasramen van het koor in eenzelfde stijl en een geïntegreerd en stijlvol neogotisch meubilair van 1894-95 uit het bekende neogotische atelier van Bressers en Blanchaert in Gent.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Willibrordus

De Plaats zonder nummer (Aalter)
Neogotische parochiekerk, gebouwd volgens plan van architect J. Soete (Roeselare) van 1891, gebaseerd op voorgaande ontwerpen, en ingewijd in 1893. De huidige plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk met schip van vijf en twee traveeën onderbroken door een transept van twee traveeën.