Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108258

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Landelijke villa in neotraditionele stijl, met omhaagde, omringende tuin, in 1914 ingetekend op het kadaster.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in neotraditionele stijl

Tielendorp 51-53 (Kasterlee)
Landelijke villa in neotraditionele stijl, met omhaagde, omringende tuin, in 1914 ingetekend op het kadaster.