Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Alleenstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
108280
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108280

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande woning met omhaagd voortuintje, uit het derde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Alleenstaand burgerhuis

Beekboshoek 40 (Kontich)
Alleenstaande woning met omhaagd voortuintje, uit het derde kwart van de 19de eeuw.