Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa naar ontwerp van Gerard Cools

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108298
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108298

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Modern huis van 1973-74 naar ontwerp van Gerard Cools.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa naar ontwerp van Gerard Cools

Ganzenbollaan 17 (Kontich)
Modern huis van 1973-74 naar ontwerp van Gerard Cools.