Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein ten Bosch

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10830
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10830

Besluiten

Kastelen en parken
definitieve beschermingsbesluiten: 19-06-1997  ID: 3189

Beschrijving

Het kasteeldomein ten Bosch is met inbegrip van het park en de bijgebouwen beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het Domein ten Bosch, vroeger zogenaamd Goed ten Hulle en Kasteel van Crombrugghe, met park en bijgebouwen, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

als voorbeeld van een fraai kasteelsite met een van origine oud kasteel, eind van de 19de eeuw aangepast in neoclassicistische stijl en omgeven door een stijlvol aangelegd en goed onderhouden park en bos met zevenster en voorts voorzien van de typerende aanhorigheden en tuinarchitectuur.

historische waarde

als voorbeeld van een fraai kasteelsite met een van origine oud kasteel, eind van de 19de eeuw aangepast in neoclassicistische stijl en omgeven door een stijlvol aangelegd en goed onderhouden park en bos met zevenster en voorts voorzien van de typerende aanhorigheden en tuinarchitectuur.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek 2-6 (Evergem)
Kasteel met U-vormige aanleg, gelegen in omgracht park, volledig heropgebouwd circa 1892. Bepleisterd kasteel van twee bouwlagen onder mansardedaken. In het park: vierkante duiventoren met 1623 in de zuidgevel, paardenstallen en hovenierswoning en verder langgestrekte kasteelhoeve in neotraditionele stijl, vermoedelijk heropgebouwd eind 19de eeuw; wagenhuis en stallen uit dezelfde periode. Buiten de walgrachten, bevinden zich een met bomen beplante ijskelder, een serre van circa 1900 en een ommuurde moestuin.

Is de omvattende bescherming van

Amerikaanse eikendreef Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
Ten zuiden van de kasteelsite, omringd met de kasteelgrachten, is de platanendreef verlengd met een dreefaanplanting van Amerikaanse eiken. Deze dreef sluit het parkbos af aan de westzijde en eindigt bij de monumentale zichtdreef met opgaande beuken.


Beukendreef Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek 2-6 (Evergem)
De toegangsdreef naar het kasteel ten Bosch te Wippelgem bestaat uit minstens drie generatie opgaande beuken. In totaal is er plaats voor 42 bomen waarvan er op het moment van de inventarisatie 12 bomen zijn weggenomen. Van de 30 bomen in opstand zijn er nog 13 bomen die resteren uit de eerste generatie. De 17 jongere bomen zijn in verschillende campagnes ingeplant, de jongste inboet werd met bruine beuk uitgevoerd.


Bosdreven met tamme kastanje en zomereik Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
Ten oosten van de brede zichtas is het parkbos voorzien van een sterredreef met centraal een cirkelvormig plein. De nog resterende dreven zijn beplant met zomereik en tamme kastanje. Een zwaar ontwikkelde tamme kastanje met een omtrek van 427 cm (2016) doet vermoeden dat deze boom tot de oudste generatie behoort van aanplantingen in de bosdreven.


Opgaande tamme kastanje Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
Ten oosten van de brede zichtas is het parkbos voorzien van een sterredreef met centraal een cirkelvormig plein. De nog resterende dreven zijn beplant met zomereik en tamme kastanje. Een zwaar ontwikkelde tamme kastanje met een omtrek van 427 cm (2016) doet vermoeden dat deze boom tot de oudste generatie behoort van aanplantingen in de bosdreven.


Platanendreef langs walgracht Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
De met grachten omringde kasteelsite wordt aan de westzijde afgeboord met een platanendreef. Het is een lommerrijke dreef die uitzicht heeft op het landschap, de grachten, het kasteel en de kasteelvijvers. Onder de bomen is er ook een hakhoutetage aanwezig bestaande uit haagbeuk, gewone esdoorn, tamme kastanje, zomerlinde, zomereik, Amerikaanse eik en scherpe hulst.


Solitaire plataan in Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek 2-6 (Evergem)
De solitaire plataan bevindt zich in parkverband in de achtertuin van het kasteel aan de rand van de omliggende walgracht op het domein ten Bosch nabij het gehucht Wippelgem ten noordoosten van Evergem.


Topiary van hulst en randpalm op voorplein Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
Op het voorplein van het kasteel is bij het begin en het einde van het plein telkens een cirkelvormige border aangelegd die rondom is beplant met een geschoren haagje van randpalm. Verder staan veertien geschoren struiken van scherpe hulst, op geometrische wijze, verspreid over het voorplein.


Twee opgaande beuken Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
Twee mooi ontwikkelde opgaande beuken staan in het zuidelijk deel van de zichtas (ID 304182) en zijn er nog een relict uit de hier sterk uitgedunde lijnaanplantingen. De bomen zijn beeldbepalend en hebben stamomtrekken van 375 en 348 cm (2016).


Zichtas met opgaande beuken Kasteeldomein ten Bosch

Kramershoek zonder nummer (Evergem)
Een brede monumentale zichtas is aangelegd ten zuiden van de kasteelsite die omringd is met kasteelgrachten en loopt door het parkbos tot aan de straat met de naam Droogte, de zuidgrens van het park. Het is een zicht dat vanuit het kasteel door het park verloopt tot in het landschap geflankeerd door bomenrijen van opgaande gewone beuken. De bomenrijen zijn reeds sterk uitgedund, de resterende bomen hebben omtrekken van meer dan 3 meter en met uitzondering van twee enorme beuken is het zuidelijke deel van deze zichtas niet meer beboomd.