Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108305
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108305

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eén van de twee zogenaamde Kapittelhoeven. Bestaande uit woonstalhuis uit de 19de-20ste eeuw met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, en bij oostgevel aansluitende langsschuur uit de 19de eeuw, en enkele stallen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Groeningenlei 121 (Kontich)
Eén van de twee zogenaamde Kapittelhoeven. Bestaande uit woonstalhuis uit de 19de-20ste eeuw met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw, en bij oostgevel aansluitende langsschuur uit de 19de eeuw, en enkele stallen.