Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108307   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108307

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, omhaagd terrein; gelegen aan straatzijde, bij ingang Kontichhof.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Groeningenlei 159 (Kontich)
Hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw, omhaagd terrein; gelegen aan straatzijde, bij ingang Kontichhof.