Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Baddenbroekse hoeven

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108309   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108309

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeven uit het derde kwart van de 19de eeuw tot de 20ste eeuw en met oudere kern. Voormalige zetel van het leen- en laathof van Vrijsel, leen van het leenhof van Mechelen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Baddenbroekse hoeven

Groeningenlei 80-82 (Kontich)
Hoeven uit het derde kwart van de 19de eeuw tot de 20ste eeuw en met oudere kern. Voormalige zetel van het leen- en laathof van Vrijsel, leen van het leenhof van Mechelen.