Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Aanhorigheden van het Groeningenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108326
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108326

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vroegere aanhorigheden met U-vormige aanleg, uit vierde kwart 19de eeuw; heden verbouwd tot woning, aan zuidzijde van de ingang tot het kasteel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Aanhorigheden van het Groeningenhof

Kontichhof 23, 23A (Kontich)
Vroegere aanhorigheden met U-vormige aanleg, uit vierde kwart 19de eeuw; heden verbouwd tot woning, aan zuidzijde van de ingang tot het kasteel.