Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Groeningenhof en dienstgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108327
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108327

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Nagenoeg rechthoekig kasteel hoofdzakelijk in neo-Vlaamserenaissance-stijl met neogotische elementen, uit de 16de-17de eeuw en 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Groeningenhof en dienstgebouwen

Kontichhof 25-27 (Kontich)
Nagenoeg rechthoekig kasteel hoofdzakelijk in neo-Vlaamserenaissance-stijl met neogotische elementen, uit de 16de-17de eeuw en 19de eeuw.