Beschermd monument

Klooster Sint-Vincentius a Paulo: kapel

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

ID
10833
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10833

Besluiten

Geografisch pakket Buggenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3977

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de neogotische kapel van het klooster van Sint-Vincentius à Paulo met inbegrip van het mobilair.Waarden

De selectie van beschermingswaardige objecten en ensembles omvat hier zowel een dorpsplein, twee parochiekerken, verschillende kapellen, een voormalig gemeentehuis, een gemeenteschool, pastorieën als verschillende dorpshuizen, zodat typologisch en stijlhistorisch de diversiteit van de gebouwde omgeving aan bod komt en een representatief en goed bewaard deel van het nog bestaande bouwkundig erfgoed van de gemeente vertegenwoordigd is. Deze objecten vertonen intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua representativiteit, zeldzaamheid, authenticiteit of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Kapel van het klooster van Sint-Vincentius à Paulo met inbegrip van het mobilair is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De kapel van het klooster van Sint-Vincentius à Paulo te Buggenhout is een uniek voorbeeld van een intact bewaard gebleven neogotisch ensemble uit het begin van de 20ste eeuw. Dit gebouw is voor de neogotische religieuze kunst in de streek een zeer belangwekkend en gaaf bewaard voorbeeld van een totaalkunstwerk waarbij de interieurafwerking en de architectuur op elkaar afgestemd zijn. De kapel is een ontwerp van priester-architect P.C.M. Van Loo van 1901.
Voornamelijk het interieur van deze kapel is rijk aangekleed en gedecoreerd. Het geheel werd in 1904 geschilderd door Léon Bressers, die de leiding had van de ateliers Bressers-Blanchaert in de kunstenaarskolonie te Maaltebrugge nabij Gent en is zeer representatief voor de ambachtelijke uitvoering in de geest van de Sint-Lucasschool. Behalve de wanden werden ook de houten tongewelven beschilderd. De rijke polychromie van de volledig geschilderde kapel bezit met zijn zeer gevarieerde christelijke iconografie en decoratie een uitzonderlijke en voor de streek uniek karakter. Samen met de glasramen en het meubilair vormt het een stilistisch homogeen en kwalitatief hoogstaand geheel. Het interieur getuigt ook van het kenmerkend samenwerkingsverband tussen vooraanstaande neogotische kunstenaars als Joseph Casier voor de figuratieve en decoratieve glasramen, die dateren uit 1901, Aloïs De Beule voor de gebeeldhouwde kruisweg, die in nissen is ingewerkt in de wanden van het schip, en de gepolychromeerde heiligenbeelden van 1904-1905, de gebroeders Blanchaert voor het hoofdaltaar met retabel en L. Van Hamme voor de biechtstoelen en zitbanken.
Behalve de bijzonder fraaie neogotische interieurdecoratie verwijst deze kapel tevens naar het oeuvre van deze beroemde kunstenaars van de neogotische stroming in België.

historische waarde

De kapel van het klooster van Sint-Vincentius à Paulo te Buggenhout is een uniek voorbeeld van een intact bewaard gebleven neogotisch ensemble uit het begin van de 20ste eeuw. Dit gebouw is voor de neogotische religieuze kunst in de streek een zeer belangwekkend en gaaf bewaard voorbeeld van een totaalkunstwerk waarbij de interieurafwerking en de architectuur op elkaar afgestemd zijn. De kapel is een ontwerp van priester-architect P.C.M. Van Loo van 1901.
Voornamelijk het interieur van deze kapel is rijk aangekleed en gedecoreerd. Het geheel werd in 1904 geschilderd door Léon Bressers, die de leiding had van de ateliers Bressers-Blanchaert in de kunstenaarskolonie te Maaltebrugge nabij Gent en is zeer representatief voor de ambachtelijke uitvoering in de geest van de Sint-Lucasschool. Behalve de wanden werden ook de houten tongewelven beschilderd. De rijke polychromie van de volledig geschilderde kapel bezit met zijn zeer gevarieerde christelijke iconografie en decoratie een uitzonderlijke en voor de streek uniek karakter. Samen met de glasramen en het meubilair vormt het een stilistisch homogeen en kwalitatief hoogstaand geheel. Het interieur getuigt ook van het kenmerkend samenwerkingsverband tussen vooraanstaande neogotische kunstenaars als Joseph Casier voor de figuratieve en decoratieve glasramen, die dateren uit 1901, Aloïs De Beule voor de gebeeldhouwde kruisweg, die in nissen is ingewerkt in de wanden van het schip, en de gepolychromeerde heiligenbeelden van 1904-1905, de gebroeders Blanchaert voor het hoofdaltaar met retabel en L. Van Hamme voor de biechtstoelen en zitbanken.
Behalve de bijzonder fraaie neogotische interieurdecoratie verwijst deze kapel tevens naar het oeuvre van deze beroemde kunstenaars van de neogotische stroming in België.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster, kapel en school van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

Kloosterstraat 15 (Buggenhout)
Op een gedeelte van de huidige uitgestrekte kloostersite, bevond zich in het begin van de 19de eeuw een grote woning, in kern opklimmend tot eind 18de eeuw. De huidige neogotische kapel uit 1902 naar ontwerp van priester-architect Petrus Van Loo is eenbeukig met een smaller en lager koor met een driezijdige vlakke afsluiting. In 1936-37 werden nieuwe klaslokalen opgetrokken in functionele baksteenarchitectuur.