Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108357   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108357

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dorpswoning uit de eerste helft van de 19de eeuw, drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Pastoriestraat 1 (Kontich)
Dorpswoning uit de eerste helft van de 19de eeuw, drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.