Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pauwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108358   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108358

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen uit de 19de eeuw, met woonstalhuis, langsschuur en wagenhuis, en erf met merkwaardige waterput van blauwe hardsteen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pauwhoeve

Pauwhoevestraat 10 (Kontich)
Hoeve met losstaande bestanddelen uit de 19de eeuw, met woonstalhuis, langsschuur en wagenhuis, en erf met merkwaardige waterput van blauwe hardsteen.