Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Lambertus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108388   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108388

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Georiënteerde gotische kruiskerk uit de 16de eeuw met sacristie van circa 1740 en zijbeuken van 1854-1855 naar ontwerp van E. Gife.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Lambertus

Eindhoutdorp 8 (Laakdal)
Georiënteerde gotische kruiskerk uit de 16de eeuw met sacristie van circa 1740 en zijbeuken van 1854-1855 naar ontwerp van E. Gife.