Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met aanhorigheden en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-11-1995 tot heden

ID
10839
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10839

Besluiten

Hoeve: woonhuis met omhaagd begraasd voorerf met hoogstammige boomgaard
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2955

Beschrijving

De hoeve met 17de-eeuws boerenhuis, 19de-eeuwse stallen en schuren en onmiddellijke omgeving te Knesselare, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve met het omhaagde begraasde voorerf met hoogstammige boomgaard is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als landelijke site van een in kern tot de 17de eeuw teruggaande hoeve met losstaande bestanddelen op een omhaagd erf met hoogstammige boomgaard.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als voorbeeld van een typisch Vlaams, ongeschonden, landelijk en kleurrijk ensemble van een hoevetje met zijn aanhorigheden, namelijk een schuur met stallen en een bakhuis, met begraasd voorerf met hoogstammige fruitbomen, een alles omsluitende meidoornhaag en ijzeren toegangshek tussen betonnen pijlertjes.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met aanhorigheden

Langedonkstraat 8 (Aalter)
Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd, omhaagd erf met boomgaard en ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes.