Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stoomzagerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108394   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108394

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Stoomzagerij met gebouwen uit het interbellum en bewaarde werktuigen en stoommachine van circa 1900.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stoomzagerij

Heistraat 2 (Laakdal)
Stoomzagerij met gebouwen uit het interbellum en bewaarde werktuigen en stoommachine van circa 1900.