Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve bij villa Paviljoen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108417   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108417

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met centraal woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen tussen zijvleugels met stalling en schuur, uit de jaren 1860.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve bij villa Paviljoen

Paviljoenstraat 1 (Laakdal)
Hoeve met centraal woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen tussen zijvleugels met stalling en schuur, uit de jaren 1860.