Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landelijke villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108424   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108424

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Landelijke villa uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, gelegen in omhaagde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landelijke villa

Smissestraat 27 (Laakdal)
Landelijke villa uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, gelegen in omhaagde tuin.