Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Eindhout

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108427   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108427

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Wit opgeschilderde obelisk in een ruim door taxushagen begrensd perk, bekroond met Keltisch kruis.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Eindhout

Steenweg op Meerhout zonder nummer (Laakdal)
Wit opgeschilderde obelisk in een ruim door taxushagen begrensd perk, bekroond met Keltisch kruis.