Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Groenheuvelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108429
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108429

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen in kern opklimmend tot de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Groenheuvelhoeve

Varendonksebaan 13 (Laakdal)
Omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen in kern opklimmend tot de 18de eeuw.