Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen Ter Laak

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108430
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108430

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gerenoveerde hoeve rondom gekasseid erf met centraal ingeplante lindeboom.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen Ter Laak

Varendonksebaan 15 (Laakdal)
Gerenoveerde hoeve rondom gekasseid erf met centraal ingeplante lindeboom.