Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schoolgebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108432
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108432

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw horend bij de lagere school.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schoolgebouw

Veerledorp 39 (Laakdal)
Gebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw horend bij de lagere school.