Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108442   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108442

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine langgestrekte hoeve van circa 1800.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Aarschotsesteenweg 290 (Lier)
Kleine langgestrekte hoeve van circa 1800.