Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108443   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108443

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tweegezinswoning van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning

Abtsherbergstraat 15-17 (Lier)
Tweegezinswoning van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.