Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
108449
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108449

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huizenblok met veelal ommuurde voortuintjes met hek en woningen onder plat - veelal achteraan afgeschuind - dak, aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Antwerpsesteenweg 137-157 (Lier)
Huizenblok met veelal ommuurde voortuintjes met hek en woningen onder plat - veelal achteraan afgeschuind - dak, aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid.