Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadskern Oudenaarde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-05-1981 tot heden

ID: 10846   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10846

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Beschrijving

De bescherming omvat de middeleeuwse stadskern van Oudenaarde met de latere 19de-eeuwse stadsuitbreidingen. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De middeleeuwse stadskern van Oudenaarde met de latere 19de-eeuwse stadsuitbreidingen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat, Burg, Burgschelde, De Ham, Devosstraat, Einestraat, Generaal Pershingstraat, Gentiel Antheunisplein, Gevaertsdreef, Gobelinstraat, Grachtschelde, Hofstraat, Hoogstraat, Jacob Lacopsstraat, Jan Jozef Raepsaetplein, Jezuietenplein, Kapucijnengang, Kasteelstraat, Kattestraat, Koekop, Koningsstraat, Krekelput, Lappersfort, Louise Mariekaai, Maagdendale, Margaretha Van Parmastraat, Markt, Marlboroughlaan, Matthijs Casteleinstraat, Meerspoort, Meinaert, Minderbroedersstraat, Nederstraat, Neringstraat, Pamelekerkplein, Pompstraat, Refugestraat, Remparden, Sint-Walburgastraat, Smallendam, Stationsstraat, Tacambaroplein, Tussenbruggen, Tussenmuren, Verdurestraat, Ververijstraat, Voorburg, Woeker, Zakske (Oudenaarde)
De oude stadskern situeert zich grosso modo binnen de laatmiddeleeuwse omwalling zoals deze is weergegeven op het stadsplan door J. Van Deventer omstreeks 1550 en het panorama volgens Sanderus omstreeks 1640. In grote lijnen stemt het gebied ook overeen met het reliëfplan van Oudenaarde uit 1747.

Is de omvattende bescherming van

't Voogdenhuus of Stedenhuus

Markt 57 (Oudenaarde)
Thans breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met houten dakkapellen (voorheen met drie bouwlagen onder schilddak). Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint met keldergaten.


Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal

Sint-Walburgastraat 10 (Oudenaarde)
Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal, gebouwd in 1884 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Verankerde bakstenen gebouw in neogotische stijl, vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken, links met zijaandak en dakkapelletjes.


Achterhuis

Nederstraat 19-21 (Oudenaarde)
Volledig onderkelderd achterhuis, in kern opklimmend tot de late middeleeuwen. Oorspronkelijk traditionele bak- en zandsteenbouw van twee huisjes, samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken, in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot één woning met dubbelhuisopstand en bepleisterde en beschilderde lijstgevel met gemarkeerd middenrisaliet en toegevoegde halve-verdieping vooraan.


Architectenwoning Gilbert Decordier

Kattestraat 4 (Oudenaarde)
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid uit het interbellum, gebouwd als eigen woning door architect Gilbert Decordier in 1938. Gele bakstenen gevel met twee bouwlagen gemarkeerd door verspringende horizontale en verticale volumes, onder plat dak.


Art-deco-stadswoning

Devosstraat 17 (Oudenaarde)
Art-decowoning van oranjerode baksteen, gesigneerd "Aimé De Wulf, Zwijnaarde", uit het interbellum.


Art-nouveau-burgerhuis

Hoogstraat 65 (Oudenaarde)
Art-nouveau-enkelhuis van twee traveeën en twee en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak (kunstleien), van 1910 naar ontwerp van architect A. Massez. Parement van witte faïencetegels verrijkt met gele band, op arduinen plint.


Art-nouveau-stadswoning

Devosstraat 8 (Oudenaarde)
Art-nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1909.


Badhuis Openbare Baden

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)
Schermgevel in historiserende stijl met kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.


Bankgebouw in neoclassicistische stijl

Markt 2 (Oudenaarde)
Bankgebouw in neo-Lodewijk XVI-stijl gebouwd in 1922 in opdracht van de Bank van Kortrijk door architect J. van Hoenacker in plaats van twee huizen, de voormalige herberg zogenaamd "De Rode Leu" later "de Gouden Leeuw", teruggaand tot de 15de eeuw en het huis "De Pelikaen".


Begijnhof

Achterburg 1 (Oudenaarde)
Een eerste begijnhof, ondergebracht in een huis "de Cluys" achter het kerkhof van Oudenaarde en de Sint-Walburgakerk, werd opgericht in 1367. De begijnen stonden in 1449 hun goederen af aan de Dames van het hospitaal en bekwamen in ruil enkele huizen in de "Borch".


Boudewijnstoren en Huis van Margaretha van Parma

Markt 40 (Oudenaarde)
In de 19de eeuw beschouwd als zogenaamde "Boudewijnstoren", naar de toen vermeende bouwheer uit de 11de eeuw, Boudewijn V, graaf van Vlaanderen; vermoedelijk eerder een resterend deel van een Romaans steen uit de 12de eeuw, namelijk een stedelijke patriciërstoren als statussymbool met aanleunende zaalbouw.


Brandweerkazerne

Woeker 7 (Oudenaarde)
Fraai gebouw uit het interbellum in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect M. Vossaert. Plans daterend van 1936, uitgevoerd in 1937.


Brouwerij

Broodstraat 24, Burgschelde 44 (Oudenaarde)
Voormalige brouwerij. In 1820 oprichting van een geneverstokerij door C. Vandercruyssen in een gebouw achter de woning, ter vervanging van de stokerij van Ch. de Simpelaere, opgericht in 1810. In 1846 oprichting van bierbrouwerij en azijnfabriek van dezelfde Vandercruyssen.


Brouwerij De Maene

Markt 27 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte gevel, vermoedelijk daterend van 1669 (zie sporen van aangebracht jaartal op cartouches in geveltop). Hersteld in 1920 na oorlogsschade.


Brouwerij De Rebbe

Markt 14 (Oudenaarde)
Diephuis met zeer oude kern (zie gotisch venstertje met zuil en knopkapiteel in achtergevel) van drie traveeën en vier bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met aangepaste thans gecementeerde lijstgevel en nieuwe pui.


Brouwerij Den Pau

Broodstraat 5 (Oudenaarde)
Voorheen met brouwerij zogenaamd "Den Pau". Oudste vermelding in 1487. Interessant rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met rijk uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655 (zie verweerde steen in geveltop).


Brouwerij Het Peerdekin

Markt 31 (Oudenaarde)
Huisnaam vermeld vanaf de 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak (leien); gecementeerde, voordien bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Brouwershuis

Einestraat 19 (Oudenaarde)
Voormalig brouwershuis van de "Brasserie O. Liedts", aktief tot 1954, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de thans gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Reeds voor 1500 was hier "een huus metten brauwhalm ghenaempt 't Wielken", begin 17de eeuw gehouden door Anton Blommaert.


Brouwerswoning

Einestraat 17 (Oudenaarde)
Burgerhuis met oude kern en verbouwde voorbouw van 1876 in opdracht van brouwer Liedts en toen deel uitmakend van de vroegere brouwerij Liedts samen met nummer 19 met brouwerijgebouwen uitziend op de Burgschelde.


Burgerhuis

Markt 63 (Oudenaarde)
Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62. Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern achteraan.


Burgerhuis

Baarstraat 53 (Oudenaarde)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, naar verluidt met oudere kern en aangepast in de jaren 1950.


Burgerhuis

Bergstraat 1-3 (Oudenaarde)
Huis opgetrokken uit bak- en zandsteen in het tweede kwart van de 17de eeuw. Gerestaureerd onder leiding van architect A. Jacques in 1990.


Burgerhuis

Beverestraat 22 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk vrijstaand, achterin gelegen burgerhuis met tuin reikend tot de gedempte Coupure. Geplaveide voortuin.


Burgerhuis

De Ham 5 (Oudenaarde)
Alleenstaande 19de-eeuwse woning in volledig ommuurde tuin. Gewitte bakstenen tuinmuur op gepikte plint geritmeerd door steunberen.


Burgerhuis

Einestraat 9 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk huis met voortopgevel, in de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, thans gecementeerd met behouden oude ankers en guirlandes op de borstweringen.


Burgerhuis

Einestraat 13 (Oudenaarde)
Imposant onderkelderd breedhuis in traditionele bak- en zandsteenbouw; vier traveeën en heden twee en een halve bouwlaag onder mank zadeldak; 17de-eeuwse voorgevel en behouden oude zeer diepe achterbouw met twee bouwlagen met achterpuntgevel onder zadeldak.


Burgerhuis

Einestraat 21 (Oudenaarde)
Rijhuis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), met oudere kern van diep achterhuis.


Burgerhuis

Hoogstraat 22 (Oudenaarde)
Gerenoveerde verankerde bak- en zandstenen klokgevel, volgens archieffoto's in 1930 een bepleisterde lijstgevel; drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien, nok loodrecht op de straat), met vermoedelijk oude kern.


Burgerhuis

Hoogstraat 24 (Oudenaarde)
Diephuis met deels behouden traditionele bak- en zandstenen puntgevel met gereconstrueerde top; vier traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok loodrecht op de straat) met smeedijzeren windwijzer, opklimmend tot 17de-begin 18de eeuw.


Burgerhuis

Hoogstraat 38 (Oudenaarde)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak vooraan en steil schilddak achteraan.


Burgerhuis

Hoogstraat 42 (Oudenaarde)
Empire getint burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kasteelstraat 5 (Oudenaarde)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint van vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met twee dakkapellen, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kasteelstraat 5 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kasteelstraat 16 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend van eind 18de eeuw.


Burgerhuis

Kattestraat 22 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht op de straat), volgens bouwplan van 1858


Burgerhuis

Nederstraat 1-3 (Oudenaarde)
19de-eeuws diephuis gebouwd op de plaats van een "steen" of middeleeuwse patriciërswoning met vierkante toren, onder meer gekend door het reliëfplan van Oudenaarde (1746), in de 17de eeuw bewoond door leden van de familie Cabeliau.


Burgerhuis

Nederstraat 9 (Oudenaarde)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw; mansardedak met vier dakvensters (dak van 1926 naar ontwerp van de architecten J. en A. Moumal). Imitatievoegen tussen arduinen plint en puilijst.


Burgerhuis

Nederstraat 57 (Oudenaarde)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met behouden midden 19de-eeuwse beraapte bovenverdieping met vlak omlijste rechthoekige vensters met nieuw houtwerk op doorgetrokken kordons.


Burgerhuis

Stationsstraat 1 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand burgerhuis van oorspronkelijk vijf traveeën en twee bouwlagen met getrapte dakvensters, volgens bouwvergunning van 1889, in de loop van de 20ste eeuw verhoogd met één bouwlaag onder verhoogd mank zadeldak (pannen), zie sporen in rechter zijgevel.


Burgerhuis

Stationsstraat 6 (Oudenaarde)
Neo-Vlaamse-renaissance getint burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak (leien en pannen) met houten dakkapel, van 1908, naar ontwerp van architect J. Colpaert.


Burgerhuis

Stationsstraat 19 (Oudenaarde)
Gerenoveerd bakstenen gebouw van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder laag zadeldak (pannen), van 1897.


Burgerhuis

Stationsstraat 27 (Oudenaarde)
Onderkelderd rijhuis van bak- en hardsteen, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Stationsstraat 35 (Oudenaarde)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), volgens bouwvergunning van 1891 naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Burgerhuis

Voorburg 12 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Burgschelde. Gebouwd in de 1923 naar ontwerp van A. Van Ommeslaeghe in plaats van een oudere woning met bepleisterde gevels gelegen aan de brug over de thans gedempte Burgschelde.


Burgerhuis

Beverestraat 50 (Oudenaarde)
Imposant burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), in kern twee 19de-eeuwse huizen, circa 1910 samengevoegd; thans aangepast tot apotheek.


Burgerhuis Cambier

Markt 41 (Oudenaarde)
Voorheen "Huus van Clesseneere", naar de oudste bewoner Jan van Clesseneere in 1544, en voormalige "refugehuis van de priorij van Onze-Lieve-Vrouw ten Walle van Elsegem". Rechts vroeger uitziend op een smal steegje leidend naar de Schelde.


Burgerhuis en brouwerij De Tanghe

Broodstraat 35 (Oudenaarde)
Hoekhuis met Burgschelde (gedempte Schelde-arm), voorheen gelegen aan brug, van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (pannen); met oudere kern (minstens uit 1ste helft 18de eeuw).


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance

Stationsstraat 17 (Oudenaarde)
Neo-Vlaamse-renaissancehuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met twee houten dakkapellen en bakstenen dakvenster rechts, volgens bouwvergunning en in de top gedateerd 1897.


Burgerhuis in neogotische stijl

Devosstraat 19 (Oudenaarde)
Imposant burgerhuis in neogotische stijl met voornamelijk art-nouveau-inslag in de decoratie. Kleurrijke gele bakstenen lijstgevel onderlijnd door rode en blauwe banden, op een sokkel van arduin en breuksteen; verhoogde begane grond en pseudo-mansardedak met dakkapellen, een ontwerp van architect J. Colpaert van 1905.


Café 't Roosje

Bergstraat 13 (Oudenaarde)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder aangepast zadeldak (pannen); uit de 17de eeuw. Gerestaureerd in opdracht van de nabijgelegen Sint-Arnoldus' Brouwerij van de firma Petre-Devos in 1935.


Café Cambrinus

Broodstraat 31 (Oudenaarde)
Voorheen zogenaamd "Café Cambrinus". Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk daterend uit eind 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel in Lodewijk XVI-stijl. Recente winkelpui.


Café De Carillon

Markt 49 (Oudenaarde)
Twee resterende diephuisjes van een rij van elf aan het koor van de Sint-Walburgakerk palende huisjes gebouwd op het vroegere kerkhof.


Café De Hertog van Brabant en Comte de Flandre

Markt 38 (Oudenaarde)
Café, minstens sedert de tweede helft van de 19de eeuw zogenaamd "De Hertog van Brabant" en "Comte de Flandre". Voor 1507 eigendom van Jooris van der Meeren. Diephuis van drie traveeën, vier bouwlagen boven de kelderverdieping en afgesnuit zadeldak. Oude kern vermoedelijk uit de 17de eeuw en later verhoogd met een ondiepe verdieping.


Café de l'union

Louise Mariekaai 4-5 (Oudenaarde)
Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), uit de 19de eeuw; bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie bouwlagen aangepast in neoclassicistische stijl met toevoeging van pilasters, kroonlijsten en dakvenster in de jaren 1920.


Café De Werkmanslust

Gevaertsdreef 29 (Oudenaarde)
Gemarkeerd hoekpand met de Hofstraat met vierzijdig uitgebouwde hoekerker ondersteund door een arduinen zuil in de toegangsportiek.


Café Figaro in nieuwe zakelijkheid

Bergstraat 17 (Oudenaarde)
Opvallend gebouw in nieuwe zakelijkheid gebouwd in 1932 in opdracht van de belendende brouwerij Petre-Devos, ontwerp van architect X. Allard (Florennes) van 1931. Hoekhuis van twee bouwlagen onder plat dak.


Café In de Reisduif

Einestraat 4 (Oudenaarde)
Rijhuis met oude kern van drie traveeën en twee bouwlagen, in de eerste helft van de 19de eeuw verhoogd tot lijstgevel met twee en een halve bouwlaag onder zadeldak.


Café Oud België

Einestraat 12 (Oudenaarde)
Diephuis met voortuitgevel en oude kern; jaartal 1723 op voorgevel vroeger; van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien, loodrecht op straat).


Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale zonder nummer (Oudenaarde)
Arnulf IV, baron van Pamele, schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham (Pamele) aan de abdij van Maagdendale voor de bouw van een nieuwe cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en -kerk werden opgetrokken in de loop van de 13de eeuw.


Classicistisch burgerhuis

Kattestraat 25 (Oudenaarde)
Verzorgd Lodewijk XVI-huis met bepleisterde en geelgeschilderde halsgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Classicistisch herenhuis

Baarstraat 18 (Oudenaarde)
Classicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw. Merkwaardige lijstgevel volledig opgetrokken uit arduin, oorspronkelijk met bekronende attiek.


Classicistisch herenhuis

Hoogstraat 10, zonder nummer (Oudenaarde)
Oorspronkelijke plaats van de kapel van het grauwzusterklooster, gesloopt na de opheffing van 1783 en vervangen door een herenhuis in Lodewijk XVI-stijl door greffier J.J. Raepsaet met grote tuin, koetshuizen, tuinpaviljoenen en serres reikend tot de stadsvesten. Aangekocht door de zusters bernardinnen om, na sloping, nieuwe schoolgebouwen voor het technisch instituut op te trekken.


Classicistisch herenhuis

Nederstraat 74, Tacambaroplein 11 (Oudenaarde)
Beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de Hoogstraat en de Nederstraat, verbouwd in 1837 door drukker Ch. Ronse, oprichter van de "Gazette van Audenaerde", naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten.


Classicistische stadswoning

Nederstraat 8 (Oudenaarde)
Laag, tegen de lakenhal gebouwd 18de-eeuws huis van vier traveeën en twee bouwlagen vooraan onder mansardedak met houten dakkapellen, voorheen op de fries gedateerd 1776.


Dekenij

Markt 39 (Oudenaarde)
Gebouwd op de plaats van twee oude huizen en herbergen zogenaamd "Duc de Brabant" en "Zaksken" naar ontwerp van architect R. Boumal in 1968 na sloping van de oude dekenij, gelegen aan de zogenaamd Meerspoort en opgetrokken in 1875 naar ontwerp van A. Van Assche ter vervanging van de pastorie die de eerste maal vermeld wordt in 1620.


Dokterswoning ontworpen door G. Eysselinck

Gevaertsdreef 6 (Oudenaarde)
Modernistisch rijhuis in internationale stijl, gesigneerd: "Eysselinck G./ Arch. Urb. Gent", volgens bouwvergunning van 1935 voor eigenaar dokter Callant. Strakke, gecementeerde gevel met in het gevelvlak gelegen vensters onder plat dak.


Drie classicistische stadswoningen

Einestraat 44-48 (Oudenaarde)
Twee diephuizen met behouden voorpuntgevels en oude, minstens 17de-eeuwse kern, aangepast in de loop van de 20ste eeuw.


Drie boerenarbeiderswoningen

De Ham 2-3, 4 (Oudenaarde)
Aan een zijpad achter nummer 5 gelegen aaneengebouwde huisjes van één bouwlaag onder zadeldaken (pannen), vermoedelijk reeds bestaand in de eerste helft van de 18de eeuw, zie reliëfplan van 1746.


Drie stadswoningen

Broodstraat 13-15 (Oudenaarde)
Gevel in eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw, gesplitst in drie woningen.


Drie stadswoningen

Nederstraat 30-34 (Oudenaarde)
Rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, mogelijk met oudere kern en behouden vroeg 19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde lijstgevel boven herhaaldelijk vernieuwde puien.


Drie stadswoningen

Nederstraat 36-40 (Oudenaarde)
Drie diephuizen met oude kernen en circa 1960 vernieuwde bakstenen voortrapgevels (nummer 36, 38) en verankerde puntgevel (nummer 40), elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), opklimmend tot de 17de eeuw.


Drukkerij De Scheldegalm

Krekelput 13 (Oudenaarde)
Rijhuis met voormalige drukkerij zogenaamde "De Scheldegalm". Volgens archieffoto "voormalige drukkerij Bevernage, huis gesticht in 1784".


Eclectisch burgerhuis

Broodstraat 23 (Oudenaarde)
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen in eclectische stijl naar ontwerp van A. Massez van 1911. Gevel met parement van zand- en hardsteen.


Eclectisch burgerhuis

Stationsstraat 10 (Oudenaarde)
Huis met verhoogde begane grond, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Eclectische stadswoning

Jezuietenplein 12-13 (Oudenaarde)
Eenheidsbebouwing van twee woningen van samen zeven traveeën, twee-en-een-halve bouwlagen en schilddak (pannen) met beraapte lijstgevel, vermoedelijk daterend van 1888.


Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Smallendam 5-16 (Oudenaarde)
Eenheidsbebouwing van twaalf arbeidershuizen met voortuintje; gebouwd naar ontwerp van P. Van de Vyvere in 1898.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Jezuietenplein 14-20 (Oudenaarde)
Voormalige eenheidsbebouwing uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met rechthoekige vensters en doorlopende kroonlijsthoogte; thans is enkel nog nummer 20 voorzien van oorspronkelijk bepleisterd parement.


Ensemble van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 24-40, 44, zonder nummer (Oudenaarde)
Monumentaal ensemble met twee reeksen van vier rijhuizen van twee traveeën in spiegelbeeldschema met twee bouwlagen onder lage zadeldaken, begrensd en gescheiden door drie hoger oplopende diephuizen met trap- en tuitgevelbekroning met neogotische Brugse travee.


Ensemble van arbeiderswoningen

Hofstraat 5-13 (Oudenaarde)
Ensemble van vijf rijhuizen met lijst- en overkragende topgevels, twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder schild- en zadeldaken, uit de jaren 1890.


Fabrieksterrein van textielfabriek Gevaert

Tacambaroplein 3 (Oudenaarde)
Voormalig fabrieksterrein van de textielfabriek Gevaert hier opgericht volgens exploitatievergunning van 1888 door Omer en Prosper Gevaert, vermoedelijk naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, "huisarchitect van de familie Gevaert.


Fontein

Louise Mariekaai zonder nummer (Oudenaarde)
In 1852 werd de aanwezige openbare waterverdeling van de Pamelewijk vervangen door deze veel grotere fontein, ontworpen door architect Charles Vanderstraeten en toegewijd aan de nagedachtenis van koningin Louise-Marie d’Orléans. De hardstenen fontein is geïnspireerd op de fonteinen van de Place de la Concorde te Parijs, maar heeft veel kleinere afmetingen.


Geboortehuis Gentiel Antheunis

Einestraat 35 (Oudenaarde)
Geboortehuis van dichter Gentiel Antheunis (zie gedenkplaat). Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met zeer oude kern.


Handelspand

Markt 36 (Oudenaarde)
Nieuwe bouw met horecabedrijf naar ontwerp van J.P. Decordier en W. De Pelsmaeker, gebouwd in 1985 op de plaats van het huis en brouwerij "De Meerminne".


Herberg De Croone

Markt 53 (Oudenaarde)
Huis en herberg van ouds zogenaamd "De Croone", reeds vermeld begin 15de eeuw. Heropgebouwd diephuis van 1704 zie jaarstenen MDCCIV bovenaan; oorspronkelijk drie traveeën en slechts twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), met in- en uitgezwenkte top, vernield in 1918.


Herberg De Posterij

Jezuietenplein 29 (Oudenaarde)
Bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse gevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


Herberg De Zwane

Markt 20-21 (Oudenaarde)
Voormalige herberg zogenaamd "De Zwane", voor het eerst vermeld begin 15de eeuw, vernield tijdens de bombardementen van Lodewijk XIV in 1684, sinds 1692 gesplitst in twee woningen.


Herberg Den Gulden Cop

Markt 19, 19A-C (Oudenaarde)
In kern een onderkelderd huis van drie traveeën en twee bouwlagen met voortrapgevel, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen onder schilddak (pannen).


Herberg Drie Koningen

Markt 34 (Oudenaarde)
Hoekhuis met aan de Marktzijde, trapgevel (11 treden + topstuk met bolbekroning); vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 17de eeuw.


Herberg en afspanning Den Oliphant

Markt 58-59 (Oudenaarde)
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder één groot schilddak (pannen, nok loodrecht op straat), in loop van de 19de eeuw aangebracht ter vervanging van de oorspronkelijke voortrapgevels. Nummer 58 met verbouwde winkelpui.


Herberg en brouwerij Den Baes

Markt 17 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis met twee bouwlagen en voorpuntgevel met poort in rechter travee. Thans lijstgevel met 19de-eeuwse structuur (bewaarde oudere kern) en aangepaste gecementeerde voorgevel van 1934 met typische art-decomotieven.


Herberg In Sint Eloi

Baarstraat 15 (Oudenaarde)
Volgens landboek in zeventiende eeuw zogenaamd "De Buuse". Volgens sporen van opschrift, in twintigste eeuw herberg zogenaamd "In St. Eloi". Grijsgeschilderde tuitgevel van twee traveeën en twee bouwlagen met steil zadeldak (kunstleien, nok loodrecht op de straat).


Herenhuis

Baarstraat 28-30 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (kunstleien, nok parallel aan de straat), uit de 19de eeuw.


Herenhuis

Einestraat 15 (Oudenaarde)
Herenhuis met 18de-eeuwse voorbouw en typische rococovoorgevel en oudere kern van diephuis met achterpuntgevel links, onder zadeldaken (leien, nok evenwijdig aan en loodrecht op straat).


Herenhuis

Einestraat 18-20 (Oudenaarde)
Herenhuis met classicistische voorbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw en oudere kern van diephuis met achterpuntgevel, minstens opklimmend tot de 17de eeuw.


Herenhuis

Einestraat 26 (Oudenaarde)
Vroeg 19de-eeuws herenhuis met gecementeerde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Lijstgevel met geblokte begane grond en verticaliserende bovenbouw met rechthoekige vensternissen waarin rechthhoekige vensters gevat zijn.


Herenhuis

Einestraat 38 (Oudenaarde)
Herenhuis met ontpleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog schild- en zadeldak, opklimmend tot eind 18de eeuw, thans in bezit van het aanpalende klooster.


Herenhuis

Hoogstraat 16 (Oudenaarde)
Herenhuis met empire getinte voorgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw, toen eigendom van notaris Saby.


Herenhuis

Kasteelstraat 7 (Oudenaarde)
Rijhuis met oorspronkelijk bepleisterde en thans beraapte lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Herenhuis

Kasteelstraat 11 (Oudenaarde)
Zeer ruim onderkelderd herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met oeil-de-boeufs, heropgebouwd in opdracht van Th. en C. Liefmans in 1921 na de vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog; bepleisterde en beschilderde lijstgevel in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect E. Van Hamme ter vervanging van een huis met een vrij gelijkaardige maar minder uitgewerkte gevel.


Herenhuis

Kasteelstraat 18 (Oudenaarde)
Ruim herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), vermoedelijk gebouwd tussen 1787 en 1794.


Herenhuis

Kattestraat 12 (Oudenaarde)
Herenhuis met twee oude kernen van respectievelijk vijf en twee traveeën en twee bouwlagen, deels onder schilddak (pannen), circa 1870 verbouwd tot één huis met koetshuis in de ommuurde tuin.


Herenhuis

Kattestraat 18 (Oudenaarde)
Herenhuis van vier onderkelderde travee en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met houten dakkapel en oeil-de-boeufs, volgens bouwvergunning van 1906 naar ontwerp van architect A. Massez, voltooid in 1915.


Herenhuis

Louise Mariekaai 11 (Oudenaarde)
Onderkelderd huis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (leien), uit begin 19de eeuw (naar verluidt 1812), de empiregevel werd in 1865 aangepast.


Herenhuis

Louise Mariekaai 15 (Oudenaarde)
Herenhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw.


Herenhuis

Louise Mariekaai 18 (Oudenaarde)
Herenhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder pseudo-mansardedak (kunstleien) met twee klimmende dakkapellen, verbouwd naar ontwerp van J. Colpaert in neoclassicistische stijl in 1906.


Herenhuis

Nederstraat 17 (Oudenaarde)
Empire getint herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, aangepast na oorlogsschade van de Eerste Wereldoorlog, thans in zeer verwaarloosde toestand.


Herenhuis

Tacambaroplein 4 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), gebouwd in 1889 door O. Gevaert-Van Wijnendaele van de erachter gelegen, thans gesloopte textielfabriek Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Herenhuis in empirestijl

Hoogstraat 36 (Oudenaarde)
Empire herenhuis van vier traveeën en drie hoge bouwlagen onder twee evenwijdige schilddaken en centrale koepel (leien), uit begin 19de eeuw.


Herenhuis in empirestijl

Louise Mariekaai 12 (Oudenaarde)
Rijhuis in empirestijl van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien), van 1792-1794. Twee linker traveeën horen bij nummer 11. Moderne inbreng door architecten P. en H. Robrechts.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Kasteelstraat 9 (Oudenaarde)
Herenhuis in neoclassicistische stijl van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met centrale dakkapel, heropgebouwd na oorlogsschade in opdracht van notaris H. Vande Velde naar ontwerp van E. Van Hamme in 1920.


Herenhuis Liefmans en woning Het Cruysken

Hoogstraat 8 (Oudenaarde)
Voormalig herenhuis uit eind 18de eeuw, ook zogenaamd "Huis Liefmans", in 1848 door Eleonore Liefmans geschonken aan de congregatie om er een school op te richten. Rechts, ernaast, volgens 17de-eeuws landboek huis zogenaamd "Het Cruysken", mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw.


Herenhuis met achterhuis

Einestraat 23 (Oudenaarde)
Imposant herenhuis met bewaarde gewelfde kelder en oude achtergevel van een vroeger achterhuis uitziend op de Burgschelde. Classicistische voorgevel.


Herenhuis met empirevoorgevel

Kattestraat 31 (Oudenaarde)
Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak (pannen, nok parallel en loodrecht op de straat), volgens bouwplan "herbouwd" in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard in 1831.


Hoekhuis

Burg 5 (Oudenaarde)
Hoekhuis met Levietenstraatje met twee bouwlagen onder schilddak. Diephuis met oudere kern en neoclassicistische gecementeerde voorgevel van drie traveeën met enkelhuisopstand van 1922.


Hoekhuis

Hoogstraat 19 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met de Kruisstraat. Hoekhuis met drie en zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat), mogelijk met oude kern, thans met typische neo-Lodewijk XVI-gevels van 1924.


Hoekhuis

Louise Mariekaai 1 (Oudenaarde)
Zogenaamd Café Casino. Hoekhuis uit 18de eeuw; twee bouwlagen met respectievelijk vier traveeën in de Bergstraat, afgekante hoektravee en vier traveeën op de Louise Mariekaai, en pannendaken.


Hoekhuis

Nederstraat 29 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met de Kattestraat. Hoekhuis met oude kern, volgens 17de-eeuws landboek zogenaamde "'thamerken" in de zijgevel door middel van jaarankers gedateerd 1731. Zeker sinds de tweede helft van de 19de eeuw apotheek, De Vacht, later De Paepe, met deels behouden oude winkelinrichting.


Hoekhuis

Tussenbruggen 18-20 (Oudenaarde)
Hoekhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met voorgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken.


Hoekhuis

Voorburg 3 (Oudenaarde)
Neotraditioneel hoekhuis gelegen aan een niet gedempt gedeelte van de Burgschelde; opgetrokken in de jaren 1920 na vernietiging van de oorspronkelijke woning tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Hoekhuis in art-decostijl

Grachtschelde 5, Tussenbruggen 2 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Grachtschelde. Bakstenen hoekhuis, thans apotheek in art-decostijl uit het interbellum. Oorspronkelijk tweegezinswoning met twee winkels gebouwd naar ontwerp van G. Decordier in 1937.


Hoekhuis in classicistische stijl

Jezuietenplein 21 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Koningsstraat. Hoekhuis in classicistische stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw, na de aanleg van de Koningsstraat en de sloop van de Jezuïetenkerk in 1777. Thans gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen gevat tussen geblokte hoekbanden, onder zadeldak (pannen).


Hoekhuis In de Laars

Hoogstraat 21 (Oudenaarde)
Hoekhuisje met typische vroeg-18de-eeuwse klokgevel, heropgebouwd in 1937 met toevoeging van een bouwlaag Baksteenbouw van drie en vijf traveeën en heden drie bouwlagen onder zadeldak.


Hoekhuis in laatclassicistische stijl

Jezuietenplein 5 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis in laatclassicistische stijl met voorgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Hoekhuis in traditionele stijl

Einestraat 25 (Oudenaarde)
Roodgeschilderd bakstenen hoekhuis met haaks op elkaar gerichte vleugels onder snijdende zadeldaken, respectievelijk met brede verankerde tuitgevel met vlechtingen uitziend op de Einestraat en haast blinde puntgevel met vlechtingen in Lappersfort, in kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw.


Hoekpand

Generaal Pershingstraat 9 (Oudenaarde)
Hoekpand met de Gevaertsdreef in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd: "de architekt Lippens Jules, Gent, volgens bouwvergunning van 1933 voor eigenaar O. Van den Storme.


Hoekpand

Gevaertsdreef 88 (Oudenaarde)
Gemarkeerd hoekpand, voorheen winkel, met afgeschuinde hoektravee met puntgeveltje op schoorstukken en behouden houten winkelraamomlijsting in de rechter zijgevel.


Hotel Restaurant De Zalm

Hoogstraat 4 (Oudenaarde)
Neoclassicistische bepleisterde en beschilderde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), doorlopend met het hoekhuis (voorheen nummer 2), daterend uit midden 19de eeuw en toen reeds "Den Zalm" genoemd. Mogelijk oude kern, onder meer uitgebreid in 1907.


Hovenierswoning

Smallendam 39 (Oudenaarde)
Huis met voortuintje gebouwd voor hovenier Ch. Wackaeve in 1905. Bakstenen huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd zadeldak (pannen).


Huis 't Gulde Vlies

Markt 16 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, verbouwd in de eerste helft van de 19de eeuw en in 1926 als zogenaamde "In Sint-Anna" voorzien van het nog bestaande gecementeerd parement in neo-Lodewijk XVI-stijl met typische winkelpui met gebogen glaswanden.


Huis De Craeye

Markt 26 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen), oude kern met bepleisterde en geschilderde lijstgevel in empirestijl uit begin 19de eeuw.


Huis De drie Duiven

Markt 6 (Oudenaarde)
Lodewijk XVI-voorgevel van drie bouwlagen onder mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Lijstgevel met bepleisterde en beschilderde bovenverdieping boven een pui van arduin, horizontaal gemarkeerd door arduinen lijsten en verticaal geaccentueerd middenrisaliet van twee traveeën onder gebogen fronton.


Huis De Dry Schabellen

Hoogstraat 15 (Oudenaarde)
Rijhuis met zeer oude kern, vermoedelijk uit de 16de eeuw; bepleisterde en beschilderde 19de-eeuwse voorgevel van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder steil, vooraan afgewolfd zadeldak.


Huis De drye Coningen

Hoogstraat 17 (Oudenaarde)
Verbouwd diephuis met oude kern en 19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak.


Huis De Gulden Mortier

Markt 22 (Oudenaarde)
Tijdens de Franse overheersing bewoond door dokter Van Cauwenberghe die het huis naar ontwerp van architect Ph. Van der Meersch liet verbouwen.


Huis De gulden Weerelt

Markt 7 (Oudenaarde)
Huis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw, recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen).


Huis de Kavitte

Einestraat 41 (Oudenaarde)
Rijhuis in L-vorm met voorbouw van drie traveeën en twee bouwlagen aan de Einestraat en diephuis met achtertrapgevel, vroeger uitziend op de Burgschelde. Verankerde traditionele bak- en zandsteenbouw (ankers met kram en krul), opklimmend tot de 16de eeuw.


Huis De Lelie

Markt 18 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan afgewolfd zadeldak met bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Huis De Ram

Broodstraat 25 (Oudenaarde)
Vermoedelijk het voormalige huis zogenaamd "De Ram" en in gebruik als apotheek van 1777 tot eind 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), gevel in empirestijl uit eerste helft 19de eeuw naar ontwerp van A. Van der Meersch.


Huis De Roose

Markt 24 (Oudenaarde)
Thans rijhuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en erachter gelegen diephuis, gevel uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. Rechthoekige vensters op lekdrempels, vernieuwd in 1911.


Huis De Tanghe

Markt 29 (Oudenaarde)
Onderkelderde bak- en zandsteenbouw met in- en uitgezwenkte gevel in barokstijl van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit de 16de eeuw, cartouches in geveltop met vermelding "Anno 1670", aangebracht bij restauratie van 1912.


Huis De Zonne

Markt 33 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en afgewolfd zadeldak (pannen), bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw


Huis Den Ouden Steen

Markt 60-61 (Oudenaarde)
Voormalig huis zogenaamd "Den Ouden Steen", later volgens 17de-eeuws landboek "De Witte Valcke", een herberg met kaatsspel, reeds bekend midden 15de eeuw. In 1786 oprichting van een tabakpaardemolen in de suikerdrogerij, maalderij en raapkoekbrekerij van de familie Geersdaele die er ook een ijzerwinkel en fabriek van tabak en snuif inrichtte, het latere zogenaamd "Huis van Niewenhuyse". Twee woningen vanaf begin 19de eeuw pas. Achterbouwen recent gesloopt voor winkelgalerij.


Huis Den Witten Leeuw

Markt 9 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, volgens bouwvergunning gereconstrueerd in 1892, later voorzien van gecementeerd neo-Lodewijk XVI-parement, verrijkt met spiegels en medaillons met guirlandes.


Huis en brouwerij De Clocke

Markt 30 (Oudenaarde)
Onderkelderd diephuis met drie traveeën, drie en een halve bouwlaag en schild- en zadeldak (pannen), laat-gotische kern van drie bouwlagen verbouwd tot bepleisterde lijstgevel van drie en een halve bouwlagen, heden gedecapeerd.


Huis Het guldin Hooft en Steenhuyse

Markt 37 (Oudenaarde)
Zeer ruim onderkelderd breedhuis, oorspronkelijk twee diephuizen uit de 16de eeuw (?), met zandstenen voorgevel met zes traveeën, twee bovenverdiepingen en schilddak en twee zadeldaken. Kelderverdieping, heden winkelruimte.


Huis Het Moriaenshoofd

Markt 52 (Oudenaarde)
Heropgebouwde gevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, gebouwd na vernieling in 1918 van een bepleisterd en beschilderd 19de-eeuws diephuis onder schilddak; mogelijk restte hierin de oude kern van het vroegere huis met in- en uitgezwenkte top gekend door archiefdocumenten. Tussen 1699 en 1788 apotheek.


Huis Het Steenkin

Markt 15 (Oudenaarde)
Onderkelderd diephuisje met drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak.


Huis Hostellerie La Pomme d'Or

Markt 62 (Oudenaarde)
Op de rooilijn vooruitspringende bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; volgens iconografische documenten vroeger een twee bouwlagen hoog gebouw met centraal dakvenster tussen voluutvormige vleugelstukken onder driehoekig fronton en steil zadeldak tussen zijtrapgevels, volgens bouwplan van 1845 verbouwd tot huidige gevel.


Huis IJzerwinkel Raepsaet

Krekelput 11 (Oudenaarde)
Diephuis met laat-gotische trapgevel (9 trappen en topstuk) opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern. Gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog


Huis In de Galleye

Broodstraat 3 (Oudenaarde)
Rijhuis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat); volgens bouwaanvraaggevel van 1765.


Huis In de Gouden Schaar

Nederstraat 5 (Oudenaarde)
Winkelhuis met vroeg-19de-eeuwse kern en vernieuwde gecementeerde eclectische gevel met Régence-invloed, drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak met dakvenster, van 1923.


Huis In de Vos

Baarstraat 6 (Oudenaarde)
Voorheen winkelhuis en volgens archieffoto pelsen- en matrassenmakerij, zo genaamd "In de Vos". Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met voorheen bepleisterde, thans gecementeerde lijstgevel, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw.


Huishoudschool der blauwe zusterkens

Zakske 1 (Oudenaarde)
Verankerde bakstenen lijstgevel op vernieuwde zandstenen plint van drie traveeën en oorspronkelijk twee, thans drie bouwlagen.


Jezuïetencollege

Jezuietenplein 24-25 (Oudenaarde)
Enig resterende deel van het voormalige Jezuïetenklooster en college. De Sociëteit Jesu werd in Oudenaarde opgericht in 1615. In hetzelfde jaar kocht ze een huis in Tussenbruggen, namelijk de hoek van de latere zogenaamde Krekelput en de Grachtschelde.


Jongenspatronaat

Wijngaardstraat 9 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Achter de Wacht. Voormalig "Jongenspatronaat". Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert; als schenking van de familie Verheyden zie stichtingssteen met jaartal 1905.


Karmelietessenklooster

Einestraat 40 (Oudenaarde)
Oprichting van een broederschap van Sint-Jacob van Compostella in de Eindries eind 13de eeuw. Begin 16de eeuw zeker in Einestraat gevestigd met vermelding van hospitaal en kapel.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw.


Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst

Markt 35 (Oudenaarde)
Stadsbibliotheek. Voormalig zogenaamd "Vleeshuis" (tot 1868) en op bovenverdieping tot circa 1970 "tekenacademie". Gebouwd op de plaats van het oude vleeshuis, opgetrokken in 1584.


Koninklijke fontein

Markt zonder nummer (Oudenaarde)
Opgericht met steun van Lodewijk XIV in 1675-77 (jaaropschrift 1676). Eerste openbare watervoorziening in de stad, met water afkomstig van de bronnen van Edelare, oorspronkelijk naar de fontein geleid door buizen van lood, hout en terracotta. De eerstesteenlegging van de Koninklijke Fontein vond plaats op 25 september 1676.


Laatclassicistisch hoekhuis

Burg 2-6 (Oudenaarde)
Imposant laatclassicistisch hoekhuis met Burgschelde (gedempte Schelde-arm), gebouwd door J. Van der Meeren circa 1791 in plaats van een ouder gebouw. In de tweede helft van de 19de eeuw woning van geneesheer De Graeve.


Laatclassicistische stadswoning

Kattestraat 8 (Oudenaarde)
Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak (?), mogelijk met oude kern.


Lagere meisjesschool

Zakske 2 (Oudenaarde)
In het perspectief van de straat schoolgebouw in eclectische stijl met rechtertravee uitlopend in trapgevel, opgetrokken onder leiding van aannemer F. Colpaert in 1913. Links ervan poortgebouwtje met trapgevel, toegang tot speelplaats.


Modernistische woonhuis

Baarstraat 41 (Oudenaarde)
Voormalige slagerswinkel. Interessant rijhuis uit het interbellum in decoratieve baksteenarchitectuur naar ontwerp van Maurice Vossaert van 1936.


Mouterij

Meerspoortsteeg 2 (Oudenaarde)
Café-restaurant zogenaamd "De Mouterij", enig resterend deel van brouwerij, in de 19de- en 20ste eeuw respectievelijk genoemd Van der Piete en Droesbeque-Cambier (zie nummer 40), naar verluidt stopgezet in de jaren 1960.


Neobarok burgerhuis

Nederstraat 59 (Oudenaarde)
Rijhuis met voorgevel in neo-Lodewijk XIV-stijl, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), volgens bouwvergunning van 1929 als verbouwing van een vroeg-19de-eeuwse bepleisterde lijstgevel.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beverestraat 6 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch burgerhuis van van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stationsstraat 33 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch rijhuis met Italianiserende inslag naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert van 1892. Hardstenen parement, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis

Kattestraat 27 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, in zijn huidige vorm een verbouwing van 1862.


Neoclassicistisch herenhuis De Saegher

Stationsstraat 16 (Oudenaarde)
Het herenhuis De Saegher, gebouwd naar een bewaard bouwplan van 1875, is één van de eerste gebouwen die opgetrokken werden in de stationswijk die zich ontwikkelde ten noorden van de oude stadskern van Oudenaarde na het dempen van de stadsgrachten in 1859. Architectuurhistorisch is het gebouw een mooi voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis met statisch voorkomen en bewaarde interieurelementen.


Neoclassicistische stadswoning

Generaal Pershingstraat 4 (Oudenaarde)
Neo-Lodewijk XVI-rijhuis van oorspronkelijk twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, van 1928 naar ontwerp van architect H. Cuvelier. Recent verhoogd met een volledig beglaasde dakverdieping naar ontwerp van architect J.P. Decordier.


Neoclassicistische stadswoning

Hoogstraat 25 (Oudenaarde)
Rijhuis met vroeg 19de-eeuwse kern en gecementeerd en beschilderd parement met neo-Lodewijk XVI-siermotieven, aangebracht in 1930.


Neoclassicistische stadswoning

Hoogstraat 34 (Oudenaarde)
Sober neoclassicistisch rijhuisje, mogelijk dienstgebouw van nummer 36; twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, volgens bouwplan van 1820.


Neogotisch winkelhuis

Devosstraat 13 (Oudenaarde)
Neogotisch winkelhuis met kleurrijk bakstenen parement en merkwaardige gevelcompositie met één brede Brugse travee over drie bouwlagen en het centraal tuitvormig dakvenster, daterend van 1906 naar ontwerp van architect J. Colpaert.


Neorococo herenhuis

Nederstraat 61 (Oudenaarde)
Imposant neorococo herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, van 1915. Gecementeerde en witgeschilderde bovenverdieping boven volledig verbouwde begane grond met winkelpui.


Notariswoning

Louise Mariekaai 16 (Oudenaarde)
Ruim onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (leien, nok parallel aan de straat), voorzien van een parement van zand- en hardsteen; gebouwd als notarishuis in 1904.


Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersplein 1, Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
Gesticht als "Hospitalis Aldenardensis", een toevluchtsoord voor pelgrims en reizigers door priester Arnulfus circa 1200 buiten de stadsmuren, bij de Beverepoort confer oudste oorkonde van 1202 waarbij door graaf Boudewijn IX een "molenstede" geschonken werd bij de Einepoort.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Pamele

Pamelekerkplein zonder nummer (Oudenaarde)
Opheffing van het omringend kerkhof bij keizerlijke ordonnantie van 9 oktober 1784 en inrichting als parkje, in 1849 voorzien van een omheining met inmiddels verdwenen ijzeren ketting tussen behouden arduinen paaltjes.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat zonder nummer (Oudenaarde)
Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde (linkeroever) van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht in het Zuidwesten van de stad. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes.


Parterre met decoratieve randpalmaanplanting Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
De pandhof van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal is sierlijk aangelegd met verschillende buxusparterres met onder andere enkele cirkelmotieven.


Pastorie

Pamelekerkplein 4 (Oudenaarde)
Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien), uit de 19de eeuw.


Patriciërshuis

Nederstraat 33-35 (Oudenaarde)
Imposant voormalig particiërshuis, in de 16de eeuw zogenaamd "Huis Vandermeeren" , volgens 17de-eeuws landboek eigendom van jonkheer Josse Le Poyvre.


Personeelswoningen

Maagdendale 9 (Oudenaarde)
Haaks op de straat ingeplante, thans onbewoonde, huisjes van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.


Postgebouw in neogotische stijl

Krekelput 4 (Oudenaarde)
Voormalig postgebouw in neogotische stijl volgens archiefdocumenten gebouwd naar ontwerp van bouwmeester G. Verbeke in opdracht van de Dienst der Gebouwen van Posterijen en Telegrafen in 1911 (zie jaarsteen).


Refuge van de abdij van Ename

Grachtschelde 11 (Oudenaarde)
Voormalige "Refuge van de abdij van Ename". In 1360 gekend als de zogenaamde "Ramen". Van 1504 tot de Franse Revolutie eigendom van de abdij van Ename en refuge.


Refugiehuis van de abdij van Petegem

Kattestraat 32 (Oudenaarde)
Voormalig refugehuis van de abdij van Petegem zogenaamd "Beaulieu", opgericht in 1290 en afgeschaft in 1783. In archieven van het hospitaal in 1481 reeds vermeld als "den cloester van Peteghem in de Cattestraete".


Rij arbeiderswoningen

Achterburg 5-11 (Oudenaarde)
Rij arbeidershuizen met de achterzijde palend aan het begijnhof, daterend uit de 19de eeuw.


Rij arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 31-77 (Oudenaarde)
Indrukwekkende rij diephuizen geritmeerd door punt-, tuit- en trapgevels, telkens twee traveeën in repeterend schema, met deels reeds aangepaste venstervormen.


Rij van vijf arbeiderswoningen

Tacambaroplein 6-10 (Oudenaarde)
Rij van vijf arbeidershuizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend rechts afgeschuind zadeldak (pannen), volgens bouwaanvraag van 1868.


Rijhuis van 1887

Stationsstraat 21-23 (Oudenaarde)
Onderkelderd neotraditioneel bak- en hardstenen rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met bekronende topgevel boven het linker zijrisaliet en een getrapt dakvenster rechts; "Anno 1887" boven de koetspoort.


Rust- en Verpleegtehuis Heilig Hart

Marlboroughlaan 3 (Oudenaarde)
Voorheen zogenaamd "De Kliniek", ziekenhuis opgericht door Dr. De Meulemeester, bewoner van het ertegenover gelegen zogenaamd "Huis de Lalaing", kort voor de Eerste Wereldoorlog, onder leiding van zwartzusters. In 1954-55 uitgebreid met twee vleugels. In 1970 oprichting van v.z.w. Heilig Hart Ziekenhuis en in 1988 Rust- en verzorgingstehuis.


Rustoord en klooster Heilige Familie

Kasteelstraat 20 (Oudenaarde)
Neogotisch kloostercomplex, een afdeling van het Zwartzusterklooster, blijkens gevelsteentje opgericht in 1886. Aan de straatkant U-vormig uitgebouwde vleugels, voorheen met gesmeed ijzeren afsluiting van de binnenplaats van de hand van V. Warie, aan de achterzijde L-vormig uitgebouwd en voorzien van een ommuurde tuin.


School

Woeker 1-5 (Oudenaarde)
Voormalige gemeenteschool voor jongens en meisjes, nu stedelijke academie voor muziek en woord. Opvallend gebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen in voortuintje met ijzeren afsluiting op hoek met de Parkstraat, voorheen de Burgschelde, een Schelde-arm, gedempt in 1957. Plans daterend van 1875 getekend door stadsarchitect Ch. Vanderstraeten, slechts gebouwd in 1882-83.


Sint-Arnoldus' Brouwerij en Brouwerij Petre-Devos

Bergstraat 5, Remparden 1, 1A (Oudenaarde)
Aan de Bergstraat gelegen bakstenen gebouw van drie bouwlagen, gedateerd op gevelsteen 1940. Ten westen op binnenplaats, kantoorgebouwtje naar ontwerp van architect J. Vanderveken van 1936. Voormalige dienstgebouwen en mouttoren aan Remparden. Bakstenen industriegebouwen opgetrokken naar ontwerp van architect J. Vanderveken. De elektriciteitscabine met trapgevel ernaast werd opgericht in 1924.


Slagerij

Baarstraat 45 (Oudenaarde)
Rijhuis in art-decogetinte baksteenarchitectuur van 1935. Fraai uithangteken met rundskop. Behouden winkelinrichting met wanden bekleed met rode, witte en zwarte tegels volgens geometrisch patroon.


Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.


Stadswoning

Tussenbruggen 6 (Oudenaarde)
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (?), vermoedelijk oudere kern (in de 17de eeuw zogenaamd "Het Zweerdeken") in de loop van de 19de eeuw aangepast tot lijstgevel.


Stadswoning

Baarstraat 11-13 (Oudenaarde)
Gekoppelde huizen met gecementeerde en verankerde lijstgevel van samen vijf traveeën en twee bouwlagen afgedekt met steil zadeldak (leien), vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw.


Stadswoning

Baarstraat 22 (Oudenaarde)
Rijhuis met oorspronkelijk bepleisterde en thans gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit de 19de eeuw.


Stadswoning

Baarstraat 24 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde lijstgevel met bekronend driehoekig fronton, vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw.


Stadswoning

Baarstraat 47 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de 19de eeuw doch met oudere kern. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters en recente winkelpui op de begane grond.


Stadswoning

Baarstraat 49 (Oudenaarde)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de 19de eeuw ter vervanging van een ouder huis.


Stadswoning

Baarstraat 55 (Oudenaarde)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat), vermoedelijk oudere kern aangepast en verhoogd in 1919 in opdracht van ketelmaker A. Bontemps.


Stadswoning

Baarstraat 66 (Oudenaarde)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 17de of 18de eeuw.


Stadswoning

Baarstraat 68 (Oudenaarde)
Rijhuis met thans beraapte gevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen, nok parallel aan en loodrecht op de straat), vermoedelijk uit de 17de eeuw.


Stadswoning

Broodstraat 19 (Oudenaarde)
Rijhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag van 1837 naar ontwerp van Van Autryve.


Stadswoning

Burg 12 (Oudenaarde)
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, opklimmend tot de 17de eeuw(?), voorgevel verbouwd in de loop van de 20ste eeuw. Behouden bovenbouw van achtergevel in vakwerkbouw. Binnen bewaarde oude winkelinrichting en bakkersoven.


Stadswoning

Einestraat 5 (Oudenaarde)
17de-eeuws diephuis met voorpuntgevel, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).


Stadswoning

Einestraat 7 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, verbouwd tot lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Einestraat 16 (Oudenaarde)
Diephuis met voorpuntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), in kern mogelijk opklimmend tot 16de-17de eeuw.


Stadswoning

Einestraat 28 (Oudenaarde)
Diephuis met oude kern van 17de-eeuwse trapgevel, behouden achterpuntgevel en nieuwe gevel volgens bouwvergunning van 1934 van architect G. Decordier.


Stadswoning

Einestraat 42 (Oudenaarde)
Rijhuis met vroeg 19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde lijstgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Hoogstraat 7 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan steil afgewolfd zadeldak met minstens 17de-eeuwse kern en thans 19de-eeuwse voorgevel.


Stadswoning

Kattestraat 2C (Oudenaarde)
Behouden twee traveeën van een aanvankelijk lange vleugel met oude kern, opklimmend tot de 17de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 6 (Oudenaarde)
Diephuis met oude kern, twee traveeën en twee hoge bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), opklimmend tot de 17de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 10 (Oudenaarde)
Gerenoveerde en herhaaldelijk aangepaste verankerde trapgevel (zes trappen + topstuk), ankers met kram en krul, opklimmend tot de 16de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 11 (Oudenaarde)
Laag huisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met oude kern, aangepast begin 20ste eeuw onder meer met nieuw parement en rolluikkasten.


Stadswoning

Kattestraat 14 (Oudenaarde)
Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, daterend van circa 1800.


Stadswoning

Kattestraat 17 (Oudenaarde)
Rijhuis met beraapt parement, drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, met oudere kern, aangepast midden 19de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 19 (Oudenaarde)
Rijhuis met oude kern van voor- en achterhuis, minstens opklimmend tot de 17de eeuw en vroeg 19de-eeuwse voorgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat).


Stadswoning

Kattestraat 21 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde en beschilderde voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, drie traveeën en oorspronkelijk twee, thans drie bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met oude kern, opklimmend tot de 17de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 29 (Oudenaarde)
Rijhuisje met oude kern, drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat), met eind 18de-eeuwse voorgevel en aangepast winkelraam.


Stadswoning

Markt 13 (Oudenaarde)
Gereconstrueerd huis op de plaats van de vroegere zogenaamd "Ammanije" tot 1781 stadsgevangenis en cipierage, later onder meer herberg "In de stad Gent" en drukkerij De Meester. Oorspronkelijk in kern teruggaand tot de middeleeuwen, zie de opgegraven overwelfde kelder en dwarsmuren van Doornikse steen met muurnissen.


Stadswoning

Markt 54 (Oudenaarde)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (pannen) met bepleisterde en beschilderde vroeg 19de-eeuwse lijstgevel, mogelijk met oude kern. Vernieuwde begane grond.


Stadswoning

Nederstraat 10 (Oudenaarde)
Diephuisje met oude kern, palend aan de lakenhal, drie traveeën en heden drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind steil zadeldak (leien en pannen).


Stadswoning

Nederstraat 15 (Oudenaarde)
Diephuis met voortrapgevel (12 treden + topstuk), vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met oude kern, minstens opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in 1919 door architect A. Van Ommeslaeghe.


Stadswoning

Sint-Walburgastraat 16 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand huis in het bezit van de kerkfabriek. Gecementeerde lijstgevels van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, vooraan met attiekbekroning met balusters tussen brede postamenten, uit de eerste helft van de 19de eeuw, hersteld in 1926.


Stadswoning gedateerd 1672

Einestraat 1C (Oudenaarde)
Onderkelderd rijhuis van 1672, recent gerestaureerd door architect Paul Vossaert volgens plannen van 1988-1990. Thans geelgeschilderde verankerd huis in traditionele bak- en zandsteenbouw; vier traveeën en twee bouwlagen vooraan onder zadeldak en haakse achterbouw met puntgevel.


Stadswoning in art-decostijl

Einestraat 11 (Oudenaarde)
Rijhuis met aangepaste voorgevel in art-decostijl van 1936. Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, links en rechts met brandgangetje (rechts nog bewaard).


Stadswoning met klokgevel

Baarstraat 32 (Oudenaarde)
Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen). Oorspronkelijk puntgevel veranderd onder leiding van aannemer A. Roos in gecementeerde klokgevel.


Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Broodstraat 29 (Oudenaarde)
Neotraditionele trapgevel (6 treden + topstuk) van drie en drie bouwlagen; oude kern met verbouwde gevel; oorspronkelijke gevel twee bouwlagen hoog: een verdieping verhoogd en aangepast in 1912 in opdracht van slager F. Beckaert.


Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Broodstraat 33 (Oudenaarde)
Neotraditionele trapgevel (6 treden + topstuk) van één travee en drie bouwlagen, volgens bouwvergunning gebouwd in opdracht van A. Raepsaet-Thienpont en naar ontwerp van architect C. Campens van 1893.


Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Markt 50 (Oudenaarde)
Neotraditionele trapgevel gebouwd op een nieuwe vooruitgeschoven rooilijn in 1921 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe in plaats van het oude zogenaamde "Thuus van Laerne", in de 14de eeuw tot begin 16e eeuw eigendom van de familie van Rokeghem, heren van Kerkem, nadien van de familie van Gavere, heren van Laarne.


Stadswoning met winkelpui

Broodstraat 21 (Oudenaarde)
Rijhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw, in plaats van ouder huis.


Stadswoning ontworpen door A. De Wulf

Generaal Pershingstraat 3 (Oudenaarde)
Art-decorijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1928 naar ontwerp van architect Aimé De Wulf.


Stadswoning van 1924

Markt 8 (Oudenaarde)
Klokgevel van bak- en zandsteen, twee smalle traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van architect U. De Vos. Zwarte gecementeerde pui en dito plint in de zijgevel.


Steegbeluiken Baarzak A en B

Baarstraat 14, Baarzak B 1-4 (Oudenaarde)
Twee gelijkaardige steegbeluikjes in de Baarstraat, respectievelijk toegankelijk via nummer 16 en 49.


Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Hoogstraat 10, 20-24 (Oudenaarde)
Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw. Oorspronkelijke locatie van het oud zogenaamd "tgrau zusterhuus" of klooster der grijze zusters ook penitenten genoemd, gesticht in 1415 in de Burg, hier gevestigd in 1454, met kapel van 1469 en kloostergebouwen aangepast in de 16de tot 17de eeuw, afgeschaft volgens decreet van Jozef II van 1783.


Textielfabriek

Jacob Lacopsstraat zonder nummer, zonder nummer (Oudenaarde)
Voormalige textielfabriek van weduwe Prosper Gevaert en zonen. Enorm terrein tussen de Stationsstraat (nummer 45), Gevaertsdreef (nummer 22) en J.Lacopsstraat, aanvankelijk gedwarst door de Coupure waarvan de aanwezigheid bepalend was voor deze locatie.


Twee ensembles van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 50-58, 78-86 (Oudenaarde)
Ensembles van eenvoudige lijstgevels met drie traveeën gescheiden door geblokte pilasters en aflijnende baksteenfriezen onder de houten gootlijst.


Twee gekoppelde stadswoningen

Kasteelstraat 13-15 (Oudenaarde)
Gekoppelde rijhuizen met opmerkelijke zandstenen gevels onder een geknikt zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) in een modernistische stijl opgetrokken na 1918.


Twee stadswoningen

Baarstraat 33-35 (Oudenaarde)
Gekoppelde rijhuizen van twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Twee stadswoningen

Beverestraat 25-27 (Oudenaarde)
Twee rijhuizen, oorspronkelijk grenzend aan de Coupure.


Twee stadswoningen

Einestraat 43-45 (Oudenaarde)
Rijhuizen van oorspronkelijk twee, thans drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, met oudere kern en 19de-eeuwse verankerde bepleisterde en beschilderde voorgevel.


Twee stadswoningen

Hoogstraat 9-11 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk twee diephuizen met oude kern van drie traveeën, twee bouwlagen en voorpuntgevels, in de eerste helft van de 19de eeuw verbouwd tot bepleisterde en beschilderde lijstgevels met drie bouwlagen thans onder U-vormig dak met twee achterpuntgevels in bak- en zandsteen.


Twee stadswoningen

Kattestraat 28-30 (Oudenaarde)
Thans twee rijhuizen met eenzelfde gecementeerd parement en gevelcompositie, twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met oude kern, aangepast in 1926 naar ontwerp van architect G. Decordier.


Twee stadswoningen

Maagdendale 20-22 (Oudenaarde)
Rijhuis gesplitst in twee woningen met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Twee stadswoningen

Nederstraat 12-14 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk twee verankerde diephuizen met oude kern van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder parallele steile zadeldaken, vermoedelijk eind 18de eeuw voorzien van één brede bepleisterde en beschilderde lijstgevel met drie bouwlagen, vooraan onder schilddak.


Twee stadswoningen in eenheidsbebouwing

Jezuietenplein 3-4 (Oudenaarde)
Thans gerenoveerde eenheidsbebouwing van twee rijhuizen uit de 19de eeuw. Volgens bouwaanvraag respectievelijk in 1872 en 1873 aangepast aan bestaand huis ernaast.


Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Burg 1-3 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje, opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A. Vossaert.


Tweemolen

Krekelput 2 (Oudenaarde)
Voorheen zogenaamde "Tweemolen", gelegen midden van de thans overwelfde Schelde-arm zogenaamde Burgschelde. Reeds vermeld circa 1275 en eigendom van de baron van Pamele. Oorspronkelijk zogenaamde "portionniersmolen", naar de portionniers, de geestelijke overheid, die renten bezaten op de maalrechten van de vrije watermolens, en "De Viermolen" met vier molenraderen, later twee. Molenhuis nieuw gebouwd in het vierde kwart van de 18de eeuw.


Vier winkelhuizen

Burg 7-13 (Oudenaarde)
Rij bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met verschillende kroonlijsthoogte uit de eerste helft van de 19de eeuw. Nummer 7 en 9 met later vernieuwde houten winkelpuien.


Villa Buitenhof

Gentiel Antheunisplein 1 (Oudenaarde)
Villa in neo-Lodewijk XV-stijl gebouwd in opdracht van de familie van Gheluwe de Berlaere-Van Cauwenberghe, eigenaars van brouwerij Liefmans, in 1923, na de vernieling van hun huis met brouwerij in Krekelput tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Villa De Varens

Beverestraat 46 (Oudenaarde)
Ver achterin gelegen villa in cottagestijl van circa 1900, links met een circa 1910 aangebouwde conciërgewoning palend aan de Leenvoetweg (nummer 17, parallel aan de spoorweg); grote achterliggende tuin met paviljoen en paardenstallen.


Winkelhuis

Einestraat 27 (Oudenaarde)
Hoekpand met Lappersfort, respectievelijk twee, één afgeschuinde en vier traveeën onder twee parallele schilddaken (pannen, nok parallel aan de straat), oorspronkelijk met oude kern met zijtrapgevel, verbouwd in 1912.


Winkelhuis

Einestraat 30 (Oudenaarde)
Smal rijhuis met trapgevel (5 treden + topstuk) van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen nok loodrecht op de straat), uit de eerste helft van de 18de eeuw.


Winkelhuis

Einestraat 36 (Oudenaarde)
Diephuis met zeer oude kern, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw, oorspronkelijk met tuitgevel, in 1937 verbouwd tot "traditionele" bak- en zandstenen trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en winkelpui op de begane grond. Achterpuntgevel met vlechtingen.


Winkelhuis

Hoogstraat 5 (Oudenaarde)
Laatste tegen de lakenhal aangebouwd huis op de plaats van de oorspronkelijke toegang tot de hal. Oorspronkelijk diep- en breedhuis met oude kern en thans 19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde lijstgevel en aangepaste winkelpui.


Winkelhuis

Hoogstraat 67 (Oudenaarde)
Ontpleisterd laat 18de-eeuws rijhuis met aangepaste winkelpui, drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder laag zadeldak.


Winkelhuis

Nederstraat 13 (Oudenaarde)
Huis van thans vier traveeën en twee bouwlagen onder drie parallele zadeldaken; linker travee met deurtje naar vroeger zogenaamd "Cuupestraetken" zie 17de-eeuws landboek, onder lager dak.


Winkelhuis

Nederstraat 42 (Oudenaarde)
Vermoedelijk vroeg-18de-eeuws klokgeveltje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen).


Winkelhuis

Nederstraat 60 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk winkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw onder steil zadeldak; sinds 1928 mansardedak met klimmend dakvenster en centrale deur geflankeerd door hoge rechthoekige winkelramen met roedeverdeling.


Winkelhuis

Nederstraat 62 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuisje met tuitgevel, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl

Stationsstraat 31 (Oudenaarde)
Opmerkelijk winkelpand in neo-Vlaamse-renaissancestijl, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), boven de poort gedateerd "1889".


Winkelhuis in vakwerkbouw met kastkapel

Nederstraat 58 (Oudenaarde)
17de-eeuws winkelhuisje in versteende vakwerkbouw, het laatst bewaarde van de stad.


Winkelhuis ontworpen door G. Decordier

Nederstraat 28 (Oudenaarde)
Winkelhuis met oude kern en art-decovoorgevel en -pui van 1930, naar ontwerp van architect G. Decordier.


Zes arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 3-17 (Oudenaarde)
Resterend ensemble van zes woningen, gegroepeerd per twee en loodrecht ingeplant op de straat: tussenliggende koertjes, afgesloten door twee deuren.


Zwartzusterklooster

Pamelekerkplein 2-3, 1A-B (Oudenaarde)
Gelegen ten zuidwesten van de Pamelekerk. Lichtgeelgeschilderde kloostergebouwen met in grote lijnen T-vormige plattegrond en volledig ommuurde kloostertuin ten zuiden, waarin een oude Buxus Sempervirens.