Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Stadskern Oudenaarde

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10846
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10846

Besluiten

Gebouwen en middeleeuwse stadskern met 19de-eeuwse stadsuitbreidingen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-05-1981  ID: 1617

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de middeleeuwse stadskern van Oudenaarde met de latere 19de-eeuwse stadsuitbreidingen. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De middeleeuwse stadskern van Oudenaarde met de latere 19de-eeuwse stadsuitbreidingen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadskern Oudenaarde

Achter de Wacht, Achterburg, Baarstraat, Baarzak A, Baarzak B, Bekstraat, Beverestraat, Broodstraat, Burg, Burgschelde, De Ham, Devosstraat, Einestraat, Generaal Pershingstraat, Gentiel Antheunisplein, Gevaertsdreef, Gobelinstraat, Grachtschelde, Hofstraat, Hoogstraat, Jacob Lacopsstraat, Jan Jozef Raepsaetplein, Jezuietenplein, Kapucijnengang, Kasteelstraat, Kattestraat, Koekop, Koningsstraat, Krekelput, Lappersfort, Louise Mariekaai, Maagdendale, Margaretha Van Parmastraat, Markt, Marlboroughlaan, Matthijs Casteleinstraat, Meerspoort, Meinaert, Minderbroedersstraat, Nederstraat, Neringstraat, Pamelekerkplein, Pompstraat, Refugestraat, Remparden, Sint-Walburgastraat, Smallendam, Stationsstraat, Tacambaroplein, Tussenbruggen, Tussenmuren, Verdurestraat, Ververijstraat, Voorburg, Woeker, Zakske (Oudenaarde)
De oude stadskern situeert zich grosso modo binnen de laatmiddeleeuwse omwalling zoals deze is weergegeven op het stadsplan door J. Van Deventer omstreeks 1550 en het panorama volgens Sanderus omstreeks 1640. In grote lijnen stemt het gebied ook overeen met het reliëfplan van Oudenaarde uit 1747.

Is de omvattende bescherming van

't Voogdenhuus

Markt 57 (Oudenaarde)
Eigendom van de stad en tot de oprichting van het stadhuis vergaderzaal van de oppervoogden. Grotendeels afgebrand in 1803 en heropgebouwd in empirestijl met behoud van de oude overwelfde kelders. Heden breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met houten dakkapellen; voorheen met drie bouwlagen onder schilddak. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel op arduinen plint met keldergaten.


Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal

Sint-Walburgastraat 10 (Oudenaarde)
Aalmoezenierswoning of proosthuis van het hospitaal, gebouwd in 1884 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Verankerde bakstenen gebouw in neogotische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken, links met zijaandak en dakkapelletjes.


Achterhuis

Nederstraat 19-21 (Oudenaarde)
Volledig onderkelderd achterhuis, in kern opklimmend tot de late middeleeuwen. Oorspronkelijk traditionele bak- en zandsteenbouw van twee huisjes, samen vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle zadeldaken, in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot één woning met dubbelhuisopstand en bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd middenrisaliet en toegevoegde halve-verdieping vooraan.


Architectenwoning Gilbert Decordier

Kattestraat 4 (Oudenaarde)
Rijhuis in nieuwe zakelijkheid uit het interbellum, gebouwd als eigen woning door architect Gilbert Decordier in 1938. Gele bakstenen gevel met twee bouwlagen gemarkeerd door verspringende horizontale en verticale volumes, onder plat dak.


Art-deco-stadswoning

Devosstraat 17 (Oudenaarde)
Art-decowoning van oranjerode baksteen, gesigneerd Aimé De Wulf, Zwijnaarde, uit het interbellum. Typische afgeschuinde vensters, driezijdige erker en balkon met gecementeerde omlijstingen en geometrische raamverdelingen, bloemenfriezen en fraaie glas-in-loodwaaier boven de deur.


Art-nouveau-burgerhuis

Hoogstraat 65 (Oudenaarde)
Art-nouveau-enkelhuis van 1910 naar ontwerp van architect A. Massez. Gevel van twee traveeën en twee en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met parement van witte faiencetegels verrijkt met gele band, op arduinen plint. Faiencetegeltableau met bloemmotieven en gekoppelde rondboogvensters onder booglijst op de bovenste verdieping.


Art-nouveau-stadswoning

Devosstraat 8 (Oudenaarde)
Art-nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1909. Versiering met art-nouveau-sgraffitopanelen.


Badhuis Openbare Baden

Sint-Walburgastraat (Oudenaarde)
Openbare Baden, gebouwd in opdracht van O. Gevaert naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, in 1902 ten zuiden van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal. Schermgevel in historiserende stijl met kantelenrij, volledig van Doornikse steen, drie traveeën en één bouwlaag geflankeerd door vierkante pijlers onder piramidaal dak.


Bankgebouw in neoclassicistische stijl

Markt 2 (Oudenaarde)
Bankgebouw in neo-Lodewijk XVI-stijl gebouwd in 1922 in opdracht van de Bank van Kortrijk door architect J. Vanhoenacker in plaats van twee huizen. Onderkelderd bak- en hardstenen gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder laag zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), met rechts dakvenster onder driehoekig fronton. Rondboogpoort rechts, in geprofileerde omlijsting met sluitsteen en bekronend balkon op volutes.


Begijnhof

Achterburg 1 (Oudenaarde)
Een eerste begijnhof, ondergebracht in een "huis de Cluys" achter het kerkhof van Oudenaarde en de Sint-Walburgakerk, werd opgericht in 1367. De begijnen stonden in 1449 hun goederen af aan de Dames van het hospitaal en bekwamen in ruil enkele huizen in de "Borch".


Boudewijnstoren en Huis van Margaretha van Parma

Markt 40 (Oudenaarde)
In de 19de eeuw beschouwd als zogenaamde Boudewijnstoren, naar de toen vermeende bouwheer uit de 11de eeuw, Boudewijn V, graaf van Vlaanderen; vermoedelijk eerder een resterend deel van een romaans steen uit de 12de eeuw, namelijk een stedelijke patriciërstoren als statussymbool met aanleunende zaalbouw. Toren van Doornikse breuksteen op nagenoeg vierkant grondplan van heden vijf bouwlagen onder tentdak. Aanpalend, laatgotische voorgevel, vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de 16de eeuw in plaats van middeleeuws zaalbouw. Onderkelderde zandsteenbouw met lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Brandweerkazerne

Woeker 7 (Oudenaarde)
Fraai gebouw uit het interbellum in nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect M. Vossaert. Plans daterend van 1936, uitgevoerd in 1937. Alleenstaand gebouw opgetrokken uit gele baksteen met gebruik van gewapend beton, voorzien van typische gevelopbouw met alternerende volumes onder platte daken.


Brouwerij

Broodstraat 24, Burgschelde 44 (Oudenaarde)
In 1846 oprichting van bierbrouwerij en azijnfabriek. Herenhuis bij brouwerij heropgebouwd onder leiding van R. Messiaen in 1921 na oorlogsschade; in 1951 nieuw gecementeerd. Lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen met rechthoekige vensters, deur en poort naar de achterliggende brouwerij en voorzien van neoclassicistische geveldecoratie, kenmerkend voor de jaren 1920.


Brouwerij De Maene

Markt 27 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte gevel, vermoedelijk daterend van 1669, zie sporen van aangebracht jaartal op cartouches in geveltop. Hersteld in 1920 na oorlogsschade. Bak- en zandstenen gebouw met gecementeerde en geelgeschilderde gevel.


Brouwerij De Rebbe

Markt 14 (Oudenaarde)
Brouwerij De Rebbe reeds vermeld in de 15de eeuw, Diephuis met middeleeuwse kern, van drie traveeën en vier bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak met aangepaste heden gecementeerde lijstgevel en nieuwe pui.


Brouwerij Den Pau

Broodstraat 5 (Oudenaarde)
Interessant rijhuis opgetrokken uit bak- en zandsteen met rijk uitgewerkte voorgevel in renaissancestijl daterend van 1655, zie verweerde steen in geveltop. Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met overkragende bovenbouw op drie gesculpteerde arduinen rondbogen steunend op met voluutconsoles versierde pilasters. Voorheen met brouwerij Den Pau.


Brouwerij Het Peerdekin

Markt 31, 31A (Oudenaarde)
Huisnaam vermeld vanaf de 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en schilddak; gecementeerde, voordien bepleisterde en geschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Brouwerswoning

Einestraat 17 (Oudenaarde)
Burgerhuis met oude kern en verbouwde voorbouw van 1876 in opdracht van brouwer Liedts en toen deel uitmakend van de vroegere brouwerij Liedts samen met nummer 19 met brouwerijgebouwen uitziend op de Burgschelde. Heden gecementeerde voorgevel met neo-Lodewijk XVI-inslag; drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Brouwerswoning

Einestraat 19 (Oudenaarde)
Brouwerswoning van de Brasserie O. Liedts, met vroegere brouwerijgebouwen achteraan palend aan de nu gedempte Burgschelde; waterput gelegen in haar bedding. Art-nouveaugetint herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, heden onder plat dak, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Imposante lijstgevel van bak- en natuursteen onder overstekende houten kroonlijst op modillons.


Burgerhuis

Stationsstraat 29 (Oudenaarde)
Onderkelderd enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak met links puntgevel, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Baarstraat 22 (Oudenaarde)
Rijhuis met oorspronkelijk bepleisterde en heden gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit de 19de eeuw. In bovenste halve verdieping omlijste lunetten.


Burgerhuis

Achter de Wacht 22 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen in neogotisch getinte stijl, vermoedelijk uit begin 20ste eeuw. Bakstenen gevel gemarkeerd door trapgevel van twee traveeën in verdiept veld met aflijnende baksteenfriezen en sierankers. Rechts aangebouwd dienstgebouw met puntgevel en inrijpoort.


Burgerhuis

Markt 63 (Oudenaarde)
Hoekpand met het verdwenen zakstraatje tussen Markt en Hoogstraat, op dezelfde verspringende rooilijn als nummer 62. Diephuis met gecementeerde lijstgevel van drie en vier traveeën en twee en een halve bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw; bewaarde oudere, lagere kern achteraan.


Burgerhuis

Baarstraat 24 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met gecementeerde lijstgevel met bekronend driehoekig fronton, vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw.


Burgerhuis

Baarstraat 53 (Oudenaarde)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, vermoedelijk uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw, naar verluidt met oudere kern en aangepast in de jaren 1950. In 1853 met stijfselfabriek achteraan.


Burgerhuis

Baarstraat 55 (Oudenaarde)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk oudere kern aangepast en verhoogd in 1919 in opdracht van ketelmaker A. Bontemps. Voorheen, confer exploitatievergunning van 1865, leerlooierij in de achter gelegen bijgebouwen. Haakse achterbouw van voormalig diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Achterin gelegen bijgebouw van twee bouwlagen onder zadeldak met later aangebrachte getoogde doorrit naar tuin, uit de 17de eeuw.


Burgerhuis

Bergstraat 1-3 (Oudenaarde)
Huis opgetrokken uit bak- en zandsteen in het tweede kwart van de 17de eeuw. Roodgeschilderde in- en uitgezwenkte gevel van drie traveeën en twee bouwlagen met enkelhuisopstand en afgedekt door zadeldaken. Links aanbouwsel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, bij restauratie aangepast op dezelfde wijze als de aanleunende topgevel.


Burgerhuis

Beverestraat 22 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk vrijstaand, achterin gelegen burgerhuis met tuin reikend tot de gedempte Coupure. Geplaveide voortuin.


Burgerhuis

De Ham 5 (Oudenaarde)
Alleenstaande 19de-eeuwse woning in volledig ommuurde tuin. Gewitte bakstenen tuinmuur op gepikte plint geritmeerd door steunberen.


Burgerhuis

Einestraat 9 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk huis met voortopgevel, in de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, heden gecementeerd met behouden oude ankers en guirlandes op de borstweringen.


Burgerhuis

Einestraat 13 (Oudenaarde)
Imposant onderkelderd breedhuis in traditionele bak- en zandsteenbouw; vier traveeën en heden twee en een halve bouwlaag onder mank zadeldak; 17de-eeuwse voorgevel en behouden oude zeer diepe achterbouw met twee bouwlagen met achterpuntgevel onder zadeldak.


Burgerhuis

Einestraat 21 (Oudenaarde)
Rijhuis met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met oudere kern van diep achterhuis, oorspronkelijk uitziend op de Burgschelde; drie traveeën en twee bouwlagen met verspringende zadeldaken en achterpuntgevel met oculus.


Burgerhuis

Hoogstraat 22 (Oudenaarde)
Gerenoveerde verankerde bak- en zandstenen klokgevel, volgens archieffoto's in 1930 een bepleisterde lijstgevel; drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, met vermoedelijk oude kern.


Burgerhuis

Hoogstraat 24 (Oudenaarde)
Diephuis met deels behouden traditionele bak- en zandstenen puntgevel met gereconstrueerde top; vier traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder zadeldak met smeedijzeren windwijzer, opklimmend tot 17de-begin 18de eeuw.


Burgerhuis

Hoogstraat 38 (Oudenaarde)
Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak vooraan en steil schilddak achteraan, met oude kern, aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw, mogelijk volgens bouwaanvraag van 1840.


Burgerhuis

Hoogstraat 42 (Oudenaarde)
Empire getint burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rondboogvormige benedenvensters in verdiepte nissen met geprofileerde booglijsten op imposten. Eenvoudige rechthoekige bovenvensters op arduinen dorpels.


Burgerhuis

Kasteelstraat 5 (Oudenaarde)
Burgerhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint van vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met twee dakkapellen, uit de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kasteelstraat 7 (Oudenaarde)
Rijhuis met oorspronkelijk bepleisterde en heden beraapte lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Kasteelstraat 14 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel met rechthoekige deur en dito vensters met doorlopende onderdorpels.


Burgerhuis

Kasteelstraat 16 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend van eind 18de eeuw.


Burgerhuis

Kattestraat 14 (Oudenaarde)
Hoekhuis met gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, daterend van circa 1800.


Burgerhuis

Kattestraat 22 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, volgens bouwplan van 1858.


Burgerhuis

Nederstraat 1-3 (Oudenaarde)
19de-eeuws diephuis gebouwd op de plaats van een middeleeuwse patriciërswoning met vierkante toren, onder meer gekend door het reliëfplan van Oudenaarde van 1746, in de 17de eeuw bewoond door leden van de familie Cabeliau. Heden lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


Burgerhuis

Nederstraat 9 (Oudenaarde)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw; mansardedak met vier dakvensters. Het dak is van 1926 naar ontwerp van de architecten J. en A. Moumal. Imitatievoegen tussen arduinen plint en puilijst.


Burgerhuis

Nederstraat 57 (Oudenaarde)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met behouden midden 19de-eeuwse beraapte bovenverdieping met vlak omlijste rechthoekige vensters met nieuw houtwerk op doorgetrokken cordons. Geprofileerde lijst onder de houten kroonlijst op consoles verrijkt met gesculpteerde puttifiguurtjes.


Burgerhuis

Stationsstraat 1 (Oudenaarde)
Burgerhuis van oorspronkelijk vijf traveeën en twee bouwlagen met getrapte dakvensters, volgens bouwvergunning van 1889, in de loop van de 20ste eeuw verhoogd met één bouwlaag onder verhoogd mank zadeldak. Eclectische baksteenarchitectuur verrijkt met arduinen banden, cordons en diamantkoppen.


Burgerhuis

Stationsstraat 6 (Oudenaarde)
Neo-Vlaamserenaissance-getint burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pseudomansardeda met houten dakkapel, van 1908, naar ontwerp van architect J. Colpaert.


Burgerhuis

Stationsstraat 19 (Oudenaarde)
Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder laag zadeldak, van 1897.


Burgerhuis

Stationsstraat 27, 27A (Oudenaarde)
Onderkelderd rijhuis van bak- en hardsteen, vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Burgerhuis

Stationsstraat 35 (Oudenaarde)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1891 naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert.


Burgerhuis

Voorburg 3 (Oudenaarde)
Neotraditioneel burgerhuis gelegen aan een niet gedempt gedeelte van de Burgschelde; opgetrokken in de jaren 1920 na vernietiging van de oorspronkelijke woning tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bak- en natuurstenen constructie geïnspireerd op de regionale bak- en zandsteenarchitectuur uit de 17de eeuw.


Burgerhuis

Voorburg 12 (Oudenaarde)
Burgerhuis, gebouwd in 1923 naar ontwerp van A. Van Ommeslaeghe op de plaats van een oudere woning. Bak- en zandsteenbouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl met gevels van vier en vijf traveeën en twee bouwlagen. Dakvenster en -kapellen met in- en uitgezwenkte geveltoppen.


Burgerhuis

Beverestraat 50 (Oudenaarde)
Imposant burgerhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern twee 19de-eeuwse huizen en circa 1910 samengevoegd. Behouden oorspronkelijk bepleisterde en geschilderde bovenverdieping en aflijnend hoofdgestel met houten kroon- en tandlijst op uitgelengde consoles.


Burgerhuis Cambier

Markt 41 (Oudenaarde)
Diephuis van oorspronkelijk drie bouwlagen met inbegrip van de huidige kelderverdieping en met trapgeve, aangepast in de 19de eeuw als bepleisterde lijstgevel met toevoeging van bovenste bouwlaag. Oudste kern van Doornikse breuksteen opklimmend tot 12de eeuw. In de tuinmuur, 16de-eeuws rondboogpoortje met omlijsting van zandsteen.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Stationsstraat 17 (Oudenaarde)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee houten dakkapellen en bakstenen dakvenster rechts, volgens bouwvergunning en in de top gedateerd 1897.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kasteelstraat 9 (Oudenaarde)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met centrale dakkapel, heropgebouwd na oorlogsschade in opdracht van notaris H. Vande Velde naar ontwerp van E. Van Hamme in 1920.


Burgerhuis in neogotische stijl

Devosstraat 19 (Oudenaarde)
Imposant burgerhuis in neogotische stijl met voornamelijk art-nouveau-inslag in de decoratie. Kleurrijke gele bakstenen lijstgevel onderlijnd door rode en blauwe banden, op een sokkel van arduin en breuksteen; verhoogde begane grond en pseudomansardedak met dakkapellen, een ontwerp van architect J. Colpaert van 1905. Art-nouveaugetinte sgraffitopanelen in de borstweringen en boogvelden.


Burgerhuis met klokgevel

Baarstraat 32 (Oudenaarde)
Huis met vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Oorspronkelijke puntgevel onder leiding van aannemer A. Roos veranderd in gecementeerde klokgevel en voorzien van neoclassicistische gevelornamenten in 1925.


Burgerhuis van 1887

Stationsstraat 21 (Oudenaarde)
Onderkelderd neotraditioneel bak- en hardstenen rijhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met bekronende topgevel boven het linker zijrisaliet en een getrapt dakvenster rechts; Anno 1887 boven de koetspoort.


Burgerhuis van brouwerij De Tanghe

Broodstraat 35 (Oudenaarde)
Hoekhuis met Burgschelde, voorheen gelegen aan brug, van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak; oudere kern, minstens uit de 1ste helft van de 18de eeuw. Sedert 19de eeuw bepleisterde en geschilderde lijstgevel op arduinen plint. Op hoekpenant zandstenen beeldnis in renaissancestijl met piëta in zandsteen. Oorspronkelijke achterbouw vervangen door nieuwe bouw circa 1978.


Café 't Roosje

Bergstraat 13 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder aangepast zadeldak, uit de 17de eeuw. Verankerde bak- en zandsteenbouw met aangepaste tuitgevel met overkragende bovenverdieping op korfbogen rustend op vernieuwde voluutconsoles.


Café Cambrinus

Broodstraat 31 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit zadeldak, vermoedelijk daterend uit eind 18de eeuw, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel in Lodewijk XVI-stijl.


Café De Carillon

Markt 49 (Oudenaarde)
Twee resterende diephuisjes van een rij van elf aan het koor van de Sint-Walburgakerk palende huisjes gebouwd op het vroegere kerkhof. Bak- en zandstenen huisjes van één travee en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte top, onder afzonderlijke zadeldaken, opklimmend tot eind 17de eeuw.


Café De Hertog van Brabant en Comte de Flandre

Markt 38 (Oudenaarde)
Café, minstens sedert de tweede helft van de 19de eeuw zogenaamd De Hertog van Brabant en Comte de Flandre. Diephuis van drie traveeën, vier bouwlagen boven de kelderverdieping en afgesnuit zadeldak. Pand uit de 17de eeuw met middeleeuwse bouwresten, later verhoogd met een ondiepe verdieping. Verankerde zandstenen lijstgevel met enkelhuisopstand.


Café de l'union

Louise Mariekaai 4-5 (Oudenaarde)
Rijhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw; bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie bouwlagen aangepast in neoclassicistische stijl met toevoeging van pilasters, kroonlijsten en dakvenster in de jaren 1920.


Café De Werkmanslust

Gevaertsdreef 29 (Oudenaarde)
Gemarkeerd hoekpand met de Hofstraat met vierzijdig uitgebouwde hoekerker ondersteund door een arduinen zuil in de toegangsportiek.


Café Figaro in nieuwe zakelijkheid

Bergstraat 17 (Oudenaarde)
Opvallend gebouw in nieuwe zakelijkheid gebouwd in 1932 in opdracht van de belendende brouwerij Petre-Devos naar ontwerp van architect X. Allard van 1931. Hoekhuis van twee bouwlagen onder plat dak.


Café In 't Stadhuis

Nederstraat 2-4 (Oudenaarde)
Aangebouwd tegen de lakenhal, heden één huis met vernieuwd parement en toegevoegde dakvensters, voorheen twee huisjes van twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met 19de-eeuws voorkomen.


Café In de Reisduif

Einestraat 4 (Oudenaarde)
Rijhuis met oude kern van drie traveeën en twee bouwlagen, in de eerste helft van de 19de eeuw verhoogd tot lijstgevel met twee en een halve bouwlaag onder zadeldak.


Café Oud België

Einestraat 12 (Oudenaarde)
Diephuis met voortuitgevel en oude kern; jaartal 1723 op voorgevel vroeger; van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Heden aangepaste verankerde gecementeerde gevel op plint van arduinblokken.


Cisterciënzerinnenabdij van Maagdendaele

Maagdendale 9, 29-31 (Oudenaarde)
Abdijgebouwen en -kerk opgetrokken rond 1300 en het begin van de 16de en 17de eeuw. Vernielingen door brand tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684. Heropbouw onder abdis Cecilia Remy en Eleonora Der Kinderen nog tot midden 18de eeuw. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard.


Classicistisch burgerhuis

Kattestraat 25 (Oudenaarde)
Verzorgd Lodewijk XVI-huis met bepleisterde en geelgeschilderde halsgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Begane grond met imitatiebanden boven de arduinen plint. Borstweringen verrijkt met typische Lodewijk XVI-motieven als guirlandes, geajoureerde panelen en medaillons.


Classicistisch herenhuis

Baarstraat 18 (Oudenaarde)
Classicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw. Merkwaardige lijstgevel volledig opgetrokken uit arduin, oorspronkelijk met bekronende attiek. Loodrecht op de woning, dienstgebouw met poorten gevat in arcade van zeven traveeën, afgedekt door schilddak en daterend uit dezelfde bouwperiode. Ten oosten in grote ommuurde tuin met oude rode beuk, vierkant tuinpaviljoen uit de 19de eeuw onder tentdakje.


Classicistisch herenhuis

Hoogstraat 10 (Oudenaarde)
Oorspronkelijke plaats van de kapel van het grauwzusterklooster, gesloopt na de opheffing van 1783 en vervangen door een herenhuis in Lodewijk XVI-stijl met grote tuin, koetshuizen, tuinpaviljoenen en serres reikend tot de stadsvesten. Aangekocht door de zusters bernardinnen om, na sloping, nieuwe schoolgebouwen voor het technisch instituut op te trekken. Het gebouw werd volledig gesloopt en alleen de gevels werden gereconstrueerd.


Classicistisch herenhuis

Nederstraat 74, Tacambaroplein 11 (Oudenaarde)
Beeldbepalend hoekpand op de splitsing van de Hoogstraat en de Nederstraat, verbouwd in 1837 door drukker Ch. Ronse, oprichter van de Gazette van Audenaerde, naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten. Bepleisterde en geschilderde classicistische voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


Classicistische stadswoning

Nederstraat 8 (Oudenaarde)
Laag, tegen de lakenhal gebouwd 18de-eeuws huis van vier traveeën en twee bouwlagen vooraan onder mansardedak met houten dakkapellen, voorheen op de fries gedateerd 1776. Verankerde, bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd middenrisaliet van twee traveeën onder driehoekig fronton met oculus.


Dekenij

Markt 39 (Oudenaarde)
Gebouwd op de plaats van twee oude huizen en herbergen, naar ontwerp van architect R. Boumal in 1968 na sloping van de oude dekenij.


Dokterswoning ontworpen door G. Eysselinck

Gevaertsdreef 6 (Oudenaarde)
Modernistisch rijhuis in internationale stijl, gesigneerd: Eysselinck G./ Arch. Urb. Gent, volgens bouwvergunning van 1935 voor eigenaar dokter Callant. Strakke, gecementeerde gevel met in het gevelvlak gelegen vensters onder plat dak.


Drie classicistische stadswoningen

Einestraat 44-48 (Oudenaarde)
Twee diephuizen met behouden voorpuntgevels en oude, minstens 17de-eeuwse kern, aangepast in de loop van de 20ste eeuw. Verankerde gecementeerde gevels van drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, nummer 44 gedecapeerd en geschilderd maar met behouden 18de-eeuws achterhuis van zeven traveeën en één bouwlaag.


Drie boerenarbeiderswoningen

De Ham 2-3, 4 (Oudenaarde)
Aan een zijpad achter nummer 5 gelegen aaneengebouwde huisjes van één bouwlaag onder zadeldaken (pannen), vermoedelijk reeds bestaand in de eerste helft van de 18de eeuw, zie reliëfplan van 1746.


Drie stadswoningen

Broodstraat 13-15 (Oudenaarde)
Gevel in eenheidsbebouwing uit de eerste helft van de 19de eeuw, gesplitst in drie woningen. Doorlopende bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen.


Drie stadswoningen

Nederstraat 30-34 (Oudenaarde)
Rijhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, mogelijk met oudere kern en behouden vroeg 19de-eeuwse bepleisterde en geschilderde lijstgevel boven herhaaldelijk vernieuwde puien.


Drie stadswoningen

Nederstraat 36-40 (Oudenaarde)
Drie diephuizen met oude kernen en circa 1960 vernieuwde bakstenen voortrapgevels of verankerde puntgevel, elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, opklimmend tot de 17de eeuw.


Drukkerij De Scheldegalm

Krekelput 13 (Oudenaarde)
Rijhuis met voormalige drukkerij. In- en uitgezwenkte gevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; bak- en zandsteenbouw gedateerd 1556 op cartouche in geveltop. Achterhuis: kamers met oude moerbalken voorzien van slof met gotisch peerkraalmotief. Lodewijk XV-schouw op benedenverdieping en gotische schoorsteen, gedateerd 1556. Achterin gelegen industrieel gebouwtje van twee bouwlagen onder pannendaken van de voormalige drukkerij, aangebouwde vierkante schoorsteen.


Eclectisch burgerhuis

Broodstraat 23 (Oudenaarde)
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen in eclectische stijl naar ontwerp van A. Massez van 1911. Gevel met parement van zand- en hardsteen.


Eclectisch burgerhuis

Stationsstraat 10 (Oudenaarde)
Enkelhuis met verhoogde begane grond, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Parement van witte geglazuurde baksteen met groene banden en arduinen speklagen boven de plint.


Eclectisch herenhuis met tuin en dreef

Achter de Wacht 28 (Oudenaarde)
Alleenstaand herenhuis van twee bouwlagen in eclectische stijl opgetrokken circa 1895 naar ontwerp van architect A. Vossaert. Onderkelderd bakstenen gebouw met verwerking van arduin. Grote tuin in landschapsstijl met boomgaard en moestuin, afgesloten door grote bomenrij en fraai ijzeren hekwerk en bakstenen muur. Achterin de tuin gelegen bakstenen tuinhuisje onder zadeldak met windveren.


Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Smallendam 5-16 (Oudenaarde)
Eenheidsbebouwing van twaalf arbeidershuizen met voortuintje; gebouwd naar ontwerp van P. Van de Vyvere in 1898.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Jezuietenplein 14-19, 20 (Oudenaarde)
Voormalige eenheidsbebouwing uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw met bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met rechthoekige vensters en doorlopende kroonlijsthoogte; heden is enkel nog nummer 20 voorzien van oorspronkelijk bepleisterd parement.


Eenheidsbebouwing van twee stadswoningen

Jezuietenplein 12-13 (Oudenaarde)
Eenheidsbebouwing van twee woningen van samen zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag en schilddak met beraapte lijstgevel, vermoedelijk daterend van 1888.


Ensemble van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 24-40, 44 (Oudenaarde)
Monumentaal ensemble met twee reeksen van vier rijhuizen van twee traveeën in spiegelbeeldschema met twee bouwlagen onder lage zadeldaken, begrensd en gescheiden door drie hoger oplopende diephuizen met trap- en tuitgevelbekroning met neogotische Brugse travee.


Ensemble van arbeiderswoningen

Hofstraat 5-13 (Oudenaarde)
Ensemble van vijf rijhuizen met lijst- en overkragende topgevels, twee en drie traveeën en twee bouwlagen onder schild- en zadeldaken, uit de jaren 1890, vermoedelijk naar ontwerp van architect A. Vossaert die de hele wijk realiseerde.


Fabrieksterrein van textielfabriek Gevaert

Tacambaroplein 3 (Oudenaarde)
Voormalig fabrieksterrein van de textielfabriek Gevaert hier opgericht volgens exploitatievergunning van 1888 door Omer en Prosper Gevaert, vermoedelijk naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert, "huisarchitect van de familie Gevaert.


Fontein

Gentiel Antheunisplein (Oudenaarde)
Leeuwenfontein van de hand van gebroeders Parmentier, opgericht in 1830 en in 1831 beschouwd als symbool van de Belgische onafhankelijkheid. Oorspronkelijk stond de fontein opgesteld op een pleintje op de kruising van het Jezuitenplein met de Koningsstraat en het Lappersfort. Circa 1970 verwijderd en in 2001 ingehuldigd op haar huidige locatie.


Fontein

Louise Mariekaai (Oudenaarde)
In 1852 werd de aanwezige openbare waterverdeling van de Pamelewijk vervangen door deze veel grotere fontein, ontworpen door architect Charles Vanderstraeten en toegewijd aan de nagedachtenis van koningin Louise-Marie d’Orléans. De hardstenen fontein is geïnspireerd op de fonteinen van de Place de la Concorde te Parijs, maar heeft veel kleinere afmetingen.


Geboortehuis Gentiel Antheunis

Einestraat 35 (Oudenaarde)
Geboortehuis van dichter Gentiel Antheunis, zie gedenkplaat. Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met zeer oude kern. Heden verankerde bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met vroeg 19de-eeuws voorkomen.


Groenten- en vleeswinkel

Kasteelstraat 5 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gevel van 1905. Gevelparement met geglazuurde tegels verfraaid met tegeltableaus op de penanten van de bovenbouw, met allegorische voorstellingen van nijverheid en koophandel en twee landschappen. Twee fraaie houten winkelpuien aan weerszijden van een brede winkeldeur onder ijzeren latei met bewaard witgeschilderd houtwerk.


Handelspand

Markt 36 (Oudenaarde)
Nieuwe bouw met horecabedrijf naar ontwerp van J.P. Decordier en W. De Pelsmaeker, gebouwd in 1985 op de plaats van het huis en brouwerij De Meerminne, in een stijl aangepast aan de belendende Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst.


Herberg De Croone

Markt 53 (Oudenaarde)
Huis en herberg van ouds zogenaamd De Croone, reeds vermeld begin 15de eeuw. Heropgebouwd diephuis van 1704 zie jaarstenen MDCCIV bovenaan; oorspronkelijk drie traveeën en slechts twee bouwlagen onder zadeldak, met in- en uitgezwenkte top, vernield in 1918. Heden identieke gevel als nummer 52. Bewaarde oude gewelfde kelder met tongewelf.


Herberg De Posterij

Jezuietenplein 29 (Oudenaarde)
Herberg met bepleisterde en geschilderde 19de-eeuwse gevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak.


Herberg De Zwane

Markt 20-21 (Oudenaarde)
Herberg De Zwane, voor het eerst vermeld begin 15de eeuw, vernield tijdens de bombardementen van Lodewijk XIV in 1684, sinds 1692 gesplitst in twee woningen. Twee bepleisterde en geschilderde lijstgevels van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder zadeldak met diepe achterbouw, in de loop van de 19de eeuw verhoogd met één verdieping. Nummer 20: monumentale laat 18de-eeuwse arduinen rondboogdeuromlijsting op neuten met imposten en sluitsteen, onder zware geprofileerde kroonlijst op consoles en kelderluik naar oude overwelfde kelder, de eerste bierkelder op de Markt.


Herberg Den Gulden Cop

Markt 19, 19A-C (Oudenaarde)
In kern een onderkelderd huis van drie traveeën en twee bouwlagen met voortrapgevel, in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot lijstgevel met drie bouwlagen onder schilddak. Bewaarde deuromlijsting uit het derde kwart van de 18de eeuw en heden gecementeerde lijstgevel.


Herberg Drie Koningen

Markt 34 (Oudenaarde)
Hoekhuis met aan de Marktzijde, trapgevel van 11 treden + topstuk met bolbekroning; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Onderkelderd achterhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk oudere tweegezinswoning met gevels uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Herberg en afspanning Den Oliphant

Markt 58-59 (Oudenaarde)
Herberg en afspanning met halte van de postkoets, vermeld sinds eind 15de eeuw. In de tweede helft van de 19de eeuw gesplitst in twee woningen. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder één groot schilddak, in loop van de 19de eeuw aangebracht ter vervanging van de oorspronkelijke voortrapgevels. Twee parallelle gewelfde kelders met bakstenen tongewelven op lage muurtjes van Doornikse steen.


Herberg en brouwerij Den Baes

Markt 17 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis met twee bouwlagen en voorpuntgevel met poort in rechter travee. Heden lijstgevel met 19de-eeuwse structuur met bewaarde oudere kern en aangepaste gecementeerde voorgevel van 1934 met typische art-decomotieven.


Herberg In Sint Eloi

Baarstraat 15 (Oudenaarde)
Grijsgeschilderde tuitgevel van twee traveeën en twee bouwlagen met steil zadeldak. Erachter gelegen gebouw, voorheen gesplitst in arbeiderswoningen, aansluitend bij de kloostergebouwen van de zwartzusters van Pamele.


Herenhuis

Baarstraat 28 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit de 19de eeuw.


Herenhuis

Einestraat 15 (Oudenaarde)
Burgerhuis met 18de-eeuwse voorbouw en typische rococovoorgevel en oudere kern van diephuis met achterpuntgevel links, onder zadeldaken. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met dubbelhuisopstand.


Herenhuis

Einestraat 18-20 (Oudenaarde)
Herenhuis met classicistische voorbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw en oudere kern van diephuis met achterpuntgevel, minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Achterin de tuin: vervallen 17de-eeuws huisje van bak- en zandsteen, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Herenhuis

Einestraat 26 (Oudenaarde)
Vroeg 19de-eeuws herenhuis met gecementeerde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met geblokte begane grond en verticaliserende bovenbouw met rechthoekige vensternissen. Rechts koetspoort met doorrit naar achterliggende tuin. Achterhuis met vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Voormalige koetshuizen links en ommuurde tuin met vijvertje en vroegere oranjerie en serre.


Herenhuis

Einestraat 38 (Oudenaarde)
Herenhuis met ontpleisterde lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog schild- en zadeldak, opklimmend tot eind 18de eeuw, nu in bezit van het aanpalende klooster. Baksteenbouw op een plint van arduinblokken en gecementeerde imitatiezandstenen omlijstingen en speklagen. Rechts, haakse vleugel met dienstruimten en gang met kleine kamertjes of cellen.


Herenhuis

Hoogstraat 16 (Oudenaarde)
Herenhuis met empire getinte voorgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde, horizontaal gemarkeerde voorgevel met imitatievoegen onder de imposten, puilijst en geprofileerd cordon op merkwaardige Bourgondische hoofdjes ter hoogte van onderdorpels op de bovenverdieping.


Herenhuis

Kasteelstraat 11A-B (Oudenaarde)
Zeer ruim onderkelderd herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met oeils-de-boeuf, heropgebouwd in opdracht van Th. en C. Liefmans in 1921 na de vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog; bepleisterde en geschilderde lijstgevel in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect E. Van Hamme ter vervanging van een huis met een vrij gelijkaardige maar minder uitgewerkte gevel.


Herenhuis

Kasteelstraat 18 (Oudenaarde)
Ruim herenhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk gebouwd tussen 1787 en 1794. Bijgebouwen aan weerszij van het hoofdgebouw omsluiten een deels gekasseide binnenplaats. Ten oosten, voormalige paardenstallen en aangebouwd dienstgebouw, van in totaal tien traveeën; ten westen, dienstwoning van vijf traveeën.


Herenhuis

Kattestraat 12 (Oudenaarde)
Herenhuis met twee oude kernen van respectievelijk vijf en twee traveeën en twee bouwlagen, deels onder schilddak, circa 1870 verbouwd tot één huis met koetshuis in de ommuurde tuin.


Herenhuis

Kattestraat 18 (Oudenaarde)
Herenhuis van vier onderkelderde traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met houten dakkapel en oeils-de-boeuf, volgens bouwvergunning van 1906 naar ontwerp van architect A. Massez, voltooid in 1915. Rijkelijk uitgewerkte bovenverdieping onder versierd hoofdgestel en met balusterborstweringen; balkon boven de koetspoort. Gecementeerde koetshuizen en paardenstallen, ijzeren hek ter afsluiting van de tuin en klein huisje met bakoven rechts, naar verluidt een rest van een rij kleine woningen.


Herenhuis

Louise Mariekaai 11 (Oudenaarde)
Onderkelderd diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit begin 19de eeuw, naar verluidt uit 1812;, de empiregevel werd in 1865 aangepast. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op zandstenen plint met enkelhuisopstand. Later gebouwde dienstgebouwen in eclectische stijl omsluiten de verharde binnenplaats. Links tegen achtergevel, veranda en rechts bakstenen dienstgebouw. Achteraan wagenhuis en paardenstallen en tussenin ijzeren poort naar de achterliggende tuin.


Herenhuis

Louise Mariekaai 15 (Oudenaarde)
Herenhuis met vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Oorspronkelijke bepleisterde lijstgevel in 1925 voorzien van gecementeerd gevelparement met art-decoversiering door R. Messiaen en rechthoekige doorgang naar voormalig kolenmagazijn. Haakse achterbouw van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen, witgeschilderd, met oudere kern.


Herenhuis

Louise Mariekaai 18 (Oudenaarde)
Herenhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder pseudomansardedak met twee klimmende dakkapellen, verbouwd naar ontwerp van J. Colpaert in neoclassicistische stijl in 1906. Bakstenen gevel verwerkt met hardsteen.


Herenhuis

Nederstraat 17 (Oudenaarde)
Empire getint herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, aangepast na oorlogsschade van de Eerste Wereldoorlog, thans in zeer verwaarloosde toestand.


Herenhuis

Tacambaroplein 4 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand onderkelderd herenhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1889 door O. Gevaert-Van Wijnendaele van de erachter gelegen, heden gesloopte textielfabriek Gevaert, naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert. In ommuurde tuin, vierkant torenvormig bakstenen paviljoen onder tentdak (leien) met ijzeren windwijzer.


Herenhuis in classicistische stijl

Jezuietenplein 21 (Oudenaarde)
Hoekhuis in classicistische stijl uit het vierde kwart van de 18de eeuw met heden gecementeerde lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen gevat tussen geblokte hoekbanden, onder zadeldak. Licht uitspringende middenpartij van twee traveeën met frontonbekroning.


Herenhuis in empirestijl

Hoogstraat 36 (Oudenaarde)
Empire herenhuis van vier traveeën en drie hoge bouwlagen onder twee evenwijdige schilddaken en centrale koepel, uit begin 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op grijsgeschilderde plint met lunetten als keldergaten. Links, rechthoekige koetspoort met schamppalen gevat in zware classicistische omlijsting.


Herenhuis in empirestijl

Louise Mariekaai 12 (Oudenaarde)
Herenhuis in empirestijl van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1792-1794. Twee linker traveeën horen bij nummer 11. Moderne inbreng door architecten P. Robbrecht en H. Daem. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel op natuurstenen plint met dubbelhuisopstand.


Herenhuis Liefmans en woning Het Cruysken

Hoogstraat 8 (Oudenaarde)
Herenhuis zogenaamd Huis Liefmans van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadel- en schilddak, uit eind 18de eeuw, heden met sobere, bepleisterde en geschilderde lijstgevel. Rechts, ernaast, volgens 17de-eeuws landboek huis zogenaamd Het Cruysken met zandstenen lijstgevel van vier traveeën en heden drie bouwlagen; derde bouwlaag toegevoegd in de 19de eeuw, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw.


Herenhuis met achterhuis

Einestraat 23 (Oudenaarde)
Imposant herenhuis met bewaarde gewelfde kelder en oude achtergevel van een vroeger achterhuis uitziend op de Burgschelde. Classicistische voorgevel van vijf traveeën en oorspronkelijk twee, heden drie bouwlagen en attiekbekroning onder mank zadeldak, uit eind 18de-, begin 19de eeuw. Achtergevel met sporen van bak- en zandstenen kern van het vroegere achterhuis, onder meer met bewaarde ontlastingsbogen, opklimmend tot de 17de eeuw.


Herenhuis met empirevoorgevel

Kattestraat 31 (Oudenaarde)
Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak, volgens bouwplan herbouwd in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard in 1831, met behouden oudere, voornamelijk 18de-eeuwse kern. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd linker zijrisaliet met monumentale koetspoort. Links en rechts achteraan, bureelgebouw en dienstgebouwen van één bouwlaag in cottagestijl aangepast circa 1930 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe.


Hoekhuis

Burg 5 (Oudenaarde)
Hoekhuis met Levietenstraatje met twee bouwlagen onder schilddak. Diephuis met oudere kern en neoclassicistische gecementeerde voorgevel van drie traveeën met enkelhuisopstand van 1922.


Hoekhuis

Hoogstraat 19 (Oudenaarde)
Hoekhuis met drie en zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, mogelijk met oude kern, heden met typische neo-Lodewijk XVI-gevels van 1924.


Hoekhuis

Louise Mariekaai 1 (Oudenaarde)
Hoekhuis uit de 18de eeuw met twee bouwlagen met respectievelijk vier traveeën in de Bergstraat, afgekante hoektravee en vier traveeën op de Louise Mariekaai.


Hoekhuis

Nederstraat 29 (Oudenaarde)
Hoekhuis met oude kern, in de zijgevel door middel van jaarankers gedateerd 1731. Zeker sinds de tweede helft van de 19de eeuw apotheek met deels behouden oude winkelinrichting. Oorspronkelijk diephuis met voorgevel en zijgevel van vier traveeën en twee verankerde bouwlagen, onder schilddak.


Hoekhuis

Tussenbruggen 18-20 (Oudenaarde)
Hoekhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met voorgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen daken. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met bekronend driehoekig en van oculus voorzien fronton boven het licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën.


Hoekhuis in art-decostijl

Grachtschelde 5, Tussenbruggen 2 (Oudenaarde)
Bakstenen hoekhuis in art-decostijl uit het interbellum. Oorspronkelijk tweegezinswoning met twee winkels gebouwd naar ontwerp van G. Decordier in 1937. Voorgevel met typische symmetrische gevelindeling met erkers over de bovenverdieping en ronde vensters met glasramen.


Hoekhuis In de Laars

Hoogstraat 21 (Oudenaarde)
Hoekhuis met typische vroeg-18de-eeuwse klokgevel, heropgebouwd in 1937 met toevoeging van een bouwlaag. Baksteenbouw van drie en vijf traveeën en heden drie bouwlagen onder zadeldak.


Hoekhuis in laatclassicistische stijl

Jezuietenplein 5 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis in laatclassicistische stijl met voorgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op rechter hoekpenant houten kapelletje met Mariabeeld, naar verluidt naar ontwerp van E. Vandevijvere van 1955. Ommuurde tuin met bakstenen tuinhuis onder geknikt leiendak, naar verluidt voorheen met gevelsteen gedateerd 1907. Tuingevel met beeldnis met heiligenbeeldje.


Hoekhuis in traditionele stijl

Einestraat 25 (Oudenaarde)
Roodgeschilderd bakstenen hoekhuis met haaks op elkaar gerichte vleugels onder snijdende zadeldaken, respectievelijk met brede verankerde tuitgevel met vlechtingen uitziend op de Einestraat en haast blinde puntgevel met vlechtingen in Lappersfort, in kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw.


Hoekpand

Generaal Pershingstraat 9 (Oudenaarde)
Hoekpand met de Gevaertsdreef in nieuwe zakelijkheid, gesigneerd: de architekt Lippens Jules, Gent, volgens bouwvergunning van 1933 voor eigenaar O. Van den Storme. Zuivere baksteenarchitectuur aansluitend bij het werk van de Nederlandse architect W.M. Dudok en sterk geïnspireerd op Dudoks Raadhuis van Hilversum van 1928. Aansluitende bakstenen muur en vroegere weverij, nu garage met toegevoegde bovenverdieping, in de Gevaertsdreef, gebouwd in 1935 eveneens naar ontwerp van Jules Lippens in de tuin van de woning.


Hoekpand

Gevaertsdreef 88 (Oudenaarde)
Gemarkeerd hoekpand, voorheen winkel, met afgeschuinde hoektravee met puntgeveltje op schoorstukken en behouden houten winkelraamomlijsting in de rechter zijgevel.


Hotel Restaurant De Zalm

Hoogstraat 2-4 (Oudenaarde)
Neoclassicistische bepleisterde en geschilderde voorgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen onder laag zadeldak, doorlopend met het hoekhuis en daterend uit midden 19de eeuw en toen reeds Den Zalm genoemd. Mogelijk oude kern, onder meer uitgebreid in 1907. Overwelfde kelder met tongewelf in Doornikse steen, opklimmend tot de 13de tot 14de eeuw. Drie linkse traveeën, voorheen café In de Rooden Hoed, met vier bouwlagen onder doorlopend zadeldak en aflijnend hoofdgestel.


Hovenierswoning

Smallendam 39 (Oudenaarde)
Huis met voortuintje gebouwd voor hovenier Ch. Wackaeve in 1905. Bakstenen huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd zadeldak.


Huis 't Gulde Vlies

Markt 16 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, verbouwd in de eerste helft van de 19de eeuw en in 1926 voorzien van het nog bestaande gecementeerd parement in neo-Lodewijk XVI-stijl met typische winkelpui met gebogen glaswanden.


Huis De Craeye

Markt 26 (Oudenaarde)
Huis De Craeye, voorheen brouwerij, reeds vermeld in de 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, en oude kern, met bepleisterde en geschilderde lijstgevel in empirestijl uit begin 19de eeuw. Kelder vermoedelijk uit de 13de eeuw; tweebeukige ruimte onder kruisribgewelven gedragen door hardstenen zuiltjes met knopkapiteel.


Huis De drie Duiven

Markt 6 (Oudenaarde)
Huis De drie Duiven, reeds gekend in begin 16de eeuw. Lodewijk XVI-voorgevel van drie bouwlagen onder mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Lijstgevel met bepleisterde en geschilderde bovenverdieping boven een pui van arduin, horizontaal gemarkeerd door arduinen lijsten en verticaal geaccentueerd middenrisaliet van twee traveeën onder gebogen fronton.


Huis De Dry Schabellen

Hoogstraat 15 (Oudenaarde)
Rijhuis met zeer oude kern, vermoedelijk uit de 16de eeuw; bepleisterde en geschilderde 19de-eeuwse voorgevel van drie traveeën en oorspronkelijk twee bouwlagen onder steil, vooraan afgewolfd zadeldak.


Huis De drye Coningen

Hoogstraat 17 (Oudenaarde)
Verbouwd diephuis met oude kern en 19de-eeuwse bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak.


Huis De Gulden Mortier

Markt 22 (Oudenaarde)
Huis De Gulden Mortier, gekend midden 15de eeuw. Tijdens de Franse overheersing bewoond door dokter Van Cauwenberghe die het huis naar ontwerp van architect Ph. Van der Meersch liet verbouwen. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak; oude onderkelderde verankerde kern met twee bouwlagen en voorpuntgevel.


Huis De gulden Weerelt

Markt 7 (Oudenaarde)
Huis met verhoogde halsgevel uit eind 17de eeuw tot begin 18de eeuw met recent vernieuwde materialen en beschildering; van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Onderkelderde rood- en geelgeschilderde bak- en zandsteenbouw met kelderluiken in linker en rechter travee. Centrale rondboogdeur in eind 18de-eeuwse geprofileerde arduinen omlijsting op neuten met imposten en sluitsteen.


Huis de Kavitte

Einestraat 41 (Oudenaarde)
Rijhuis in L-vorm met voorbouw van drie traveeën en twee bouwlagen aan de Einestraat en diephuis met achtertrapgevel, vroeger uitziend op de Burgschelde. Verankerde traditionele bak- en zandsteenbouw, opklimmend tot de 16de eeuw. Grotendeels oorspronkelijk behouden achterbouw met trapgevel, twee traveeën en twee bouwlagen boven een souterrain, onder zadeldak.


Huis De Lelie

Markt 18A-E (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan afgewolfd zadeldak met bepleisterde en geschilderde lijstgevel. Links arduinen buitentrap met kelderluik naar overwelfde kelder.


Huis De Ram

Broodstraat 25 (Oudenaarde)
Vermoedelijk het voormalige huis De Ram en in gebruik als apotheek van 1777 tot eind 19de eeuw. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; gevel in empirestijl uit eerste helft 19de eeuw naar ontwerp van A. Van der Meersch.


Huis De Roose

Markt 24 (Oudenaarde)
Huis De Roose, eertijds horend bij een brouwerij. Reeds bekend begin 16de eeuw. Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak en erachter gelegen diephuis, gevel uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw. Rechthoekige vensters op lekdrempels, vernieuwd in 1911. Twee achter elkaar gelegen kelders, vermoedelijk uit de 13de eeuw.


Huis De Tanghe

Markt 29 (Oudenaarde)
Onderkelderde bak- en zandsteenbouw met in- en uitgezwenkte gevel in barokstijl van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, vermoedelijk uit de 16de eeuw. Cartouches in geveltop met vermelding Anno 1670, aangebracht bij de restauratie van 1912. Twee achter elkaar gelegen kelders uit de 13de eeuw.


Huis De Zonne

Markt 33 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën, drie bouwlagen en afgewolfd zadeldak, met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw.


Huis Den Ouden Steen

Markt 60-61 (Oudenaarde)
Herberg met kaatsspel, reeds bekend midden 15de eeuw. Twee woningen vanaf begin 19de eeuw pas. Nummer 60. Breedhuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw en diepe bouw met oudere kern achteraan. Nummer 61. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, met voorgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw en zeer oude kern. Zijgevel deels opgetrokken uit Doornikse steen met kraagstenen bovenaan, in kern daterend uit de 13de tot 14de eeuw.


Huis Den Witten Leeuw

Einestraat 1, Markt 9 (Oudenaarde)
Huis Den Witten Leeuw, teruggaand tot midden 15de eeuw. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, volgens bouwvergunning gereconstrueerd in 1892, later voorzien van gecementeerd neo-Lodewijk XVI-parement, verrijkt met spiegels en medaillons met guirlandes. De zuidmuur van het huis, gemene muur met het huis op Markt 10, kan in de 13de eeuw worden gedateerd.


Huis en brouwerij De Clocke

Markt 30 (Oudenaarde)
Onderkelderd diephuis met laatgotische kern van drie bouwlagen verbouwd tot bepleisterde lijstgevel van drie en een halve bouwlaag, heden gedecapeerd. Oorspronkelijk zandstenen gebouw met sporen van Doornikse steen in de zijpenanten van de bovenbouw en in het eerste kwart van de 19de eeuw toegevoegde halve verdieping van baksteen.


Huis Het guldin Hooft en Steenhuyse

Markt 37 (Oudenaarde)
Zeer ruim onderkelderd breedhuis, oorspronkelijk twee diephuizen uit de 16de eeuw, met zandstenen voorgevel met zes traveeën, twee bovenverdiepingen en schilddak en twee zadeldaken.


Huis Het Moriaenshoofd

Markt 52 (Oudenaarde)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen met heropgebouwde gevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, gebouwd na vernieling in 1918 van een bepleisterd en geschilderd 19de-eeuws diephuis onder schilddak; mogelijk restte hierin de oude kern van het vroegere huis met in- en uitgezwenkte top gekend door archiefdocumenten.


Huis Het Steenkin

Markt 15 (Oudenaarde)
Onderkelderd diephuisje met drie traveeën en drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind zadeldak.


Huis Hostellerie La Pomme d'Or

Markt 62 (Oudenaarde)
Op de rooilijn vooruitspringende bepleisterde en geschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; volgens iconografische documenten vroeger een twee bouwlagen hoog gebouw met centraal dakvenster tussen voluutvormige vleugelstukken onder driehoekig fronton en steil zadeldak tussen zijtrapgevels, volgens bouwplan van 1845 verbouwd tot huidige gevel.


Huis IJzerwinkel Raepsaet

Krekelput 11 (Oudenaarde)
Diephuis met laatgotische trapgevel met 9 trappen en topstuk, opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern en gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog. Achterhuis op vierkante plattegrond met drie traveeën en drie bouwlagen hoog afgedekt met schilddak, vermoedelijk in kern een typische zaalbouw van een romaans steen van twee bouwlagen opklimmend tot de 13de eeuw.


Huis In de Galleye

Broodstraat 3 (Oudenaarde)
Rijhuis met klokgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; volgens bouwaanvraaggevel van 1765. Spiegelboogdeur in fraaie hardstenen omlijsting in rococostijl met hardstenen tussendorpel versierd met rocailles en gelijkaardige sluitsteen.


Huis In de Gouden Schaar

Nederstraat 5 (Oudenaarde)
Winkelhuis met vroeg-19de-eeuwse kern en vernieuwde gecementeerde eclectische gevel met Régence-invloed, drie traveeën en drie bouwlagen onder pseudomansardedak met dakvenster, van 1923.


Huis In de Vos

Baarstraat 6 (Oudenaarde)
Voorheen winkelhuis en volgens archieffoto pelsen- en matrassenmakerij. Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met voorheen bepleisterde, nu gecementeerde lijstgevel, vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw. Bekronend driehoekig fronton voorzien van tandlijsten en oculus. Winkelpui en rechthoekige deur links leidend naar achterhuis, daterend van 1928.


Huishoudschool der blauwe zusterkens

Zakske 1 (Oudenaarde)
Tegen de zogenaamde Boudewijnstoren aangebouwd huis, uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel op vernieuwde zandstenen plint van drie traveeën en oorspronkelijk twee, nu drie bouwlagen.


Jezuïetencollege

Jezuietenplein 24-25 (Oudenaarde)
Enig resterende deel van het voormalige Jezuïetenklooster en college. De huidige woning is vermoedelijk het voormalige poortgebouw met klaslokalen opgetrokken in 1699-1706 en meermaals aangepast; door H. Raepsaet verbouwd en gerestaureerd tot huidige toestand in 1913. Bak- en zandsteenbouw op arduinen plint. Lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder overstekend zadeldak.


Jongenspatronaat

Wijngaardstraat 9 (Oudenaarde)
Schoolgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur, volgens bouwvergunning van 1903 naar ontwerp van architect J. Colpaert. Haaks ingeplant, grotendeels achterin gelegen gebouw van één bouwlaag onder hoog zadeldak tussen zijtrapgevels met markante hoekportiek met bekronende toren op vierkant basis met achthoekige geleding, naalddak en houten belvedère.


Karmelietessenklooster

Einestraat 40 (Oudenaarde)
Achterin gelegen kloostergebouwen ingeplant omheen een binnentuin met twee lange, haakse bakstenen vleugels en hoofdgebouw achteraan, aan de binnentuinzijde met aanleunende kloostergangen van circa 1670 bij de inrichting als zwartzusterklooster. Westvleugel met oude kern van 1513, zie stichtingsdatum van het Sint-Michielshospitaal. Kapel en oostvleugel overwegend daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw met aanpassingen in de 18de eeuw en het derde kwart van de 19de eeuw. Noordelijke hoofdvleugel met mogelijk zeer oude kern van vijf + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Calvarie van 1870 in binnentuin. Huidige kapel aan de straat grotendeels aangepast in neogotische stijl vanaf 1860 onder impuls en begeleiding van architect Jean-Baptiste Bethune.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis voor het Sint-Bernarduscollege.


Klooster

De Ham 2 (Oudenaarde)
Alleenstaande woning gelegen in een grotendeels ommuurde tuin; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Koninklijke Academie voor Teken-, Schilder- en Bouwkunst

Markt 35 (Oudenaarde)
Classicistisch gebouw opgericht in 1780-83 naar ontwerp van architecten Ph. Van der Meersch en A. Van den Hende, oprichters van de academie in 1773. Onder leiding van architect M. Stoop herinrichting als stadsbibliotheek met toevoeging van een kelder- en zolderverdieping van 1988 tot 1993. Voorgevel van drie traveeën volledig opgetrokken uit hardsteen van Feluy, met centrale rondboogpoort in gebosseerde onderbouw. Bovenbouw geaccentueerd door zijrisalieten met zuilen in kolossale Korinthische orde.


Koninklijke fontein

Markt (Oudenaarde)
Eerste openbare watervoorziening in de stad, met water afkomstig van de bronnen van Edelare. De eerstesteenlegging van de fontein vond plaats op 25 september 1676 en werd meermaals hersteld en aangepast. Achthoekig gelobd grondplan met twee boven elkaar geplaatste arduinen bekkens gesculpteerd in de vorm van mosbegroeiing met verwerking van waterspuwerskoppen en bekroond met topstuk gevormd door drie bronzen dolfijnen waaruit water spuit.


Laatclassicistisch hoekhuis

Burg 2-6 (Oudenaarde)
Nummer 2-4. Imposant laatclassicistisch hoekhuis met Burgschelde, gebouwd door J. Van der Meeren circa 1791 in plaats van een ouder gebouw. In de tweede helft van de 19de eeuw woning van geneesheer De Graeve. Bepleisterde en geschilderde lijstgevels van respectievelijk zeven en zes traveeën en drie bouwlagen afgedekt door schilddaken, nu met dakkapellen. Op hoekpenant beeldnis. Nummer 6. Aangebouwde woning van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Laatclassicistische stadswoning

Kattestraat 8 (Oudenaarde)
Lijstgevel met laatclassicistische ordonnantie en latere bekleding in een hardsteennabootsing, drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, mogelijk met oude kern. Symmetrisch uitgewerkte voorgevel met attiekbekroning en centrale siervaas, gemarkeerd door licht uitspringende zijrisalieten.


Lagere meisjesschool

Zakske 2 (Oudenaarde)
Lagere meisjesschool, opgericht in de tweede helft van de 19de eeuw. Vermoedelijk oorspronkelijk beraapte, nu bakstenen gevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannendak. In het perspectief van de straat gelegen schoolgebouw in eclectische stijl met rechtertravee uitlopend in trapgevel, opgetrokken onder leiding van aannemer F. Colpaert in 1913. Links ervan poortgebouwtje met trapgevel, toegang tot speelplaats.


Meisjesweeshuis

Hoogstraat 6 (Oudenaarde)
Meisjesweeshuis, gebouwd door de Burgerlijke Godshuizen naar ontwerp van architect Ch. Vanderstraeten van 1874. Imposante voorgevel opgetrokken uit natuursteen in een vrij eclectische classicerende stijl, van drie traveeën en twee hoge bouwlagen onder laag dak met venstertjes in de attiekverdieping. In achterbouw, schoolgebouwen met op de bovenverdieping kapel, ingehuldigd 19 juli 1948.


Modernistische woonhuis

Baarstraat 41 (Oudenaarde)
Interessant rijhuis uit het interbellum in decoratieve baksteenarchitectuur naar ontwerp van Maurice Vossaert van 1936. Gelijkvloerse verdieping met winkel en rechts ervan garage met siersmeedwerk in poort.


Mouterij

Meerspoortsteeg 2 (Oudenaarde)
Café-restaurant De Mouterij, enig resterend deel van een brouwerij. Breed en ondiep bakstenen gebouw van zeven traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw. Hoge bakstenen gevel, oorspronkelijk gewit op gepikte plint, geritmeerd door rechthoekige traveenissen waarin nagenoeg rechthoekige vensters, oorspronkelijk merendeels blind.


Neobarok burgerhuis

Nederstraat 59 (Oudenaarde)
Rijhuis met voorgevel in neo-Lodewijk XIV-stijl, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, volgens bouwvergunning van 1929 als verbouwing van een vroeg-19de-eeuwse bepleisterde lijstgevel.


Neoclassicistisch burgerhuis

Beverestraat 6 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch burgerhuis van van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met imitatievoegen onder de geprofileerde puilijst en aflijnend hoofdgestel met houten kroon- en tandlijst.


Neoclassicistisch burgerhuis

Kattestraat 27 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, in zijn huidige vorm een verbouwing van 1862. Heden bepleisterde en geschilderde lijstgevel op grijsgeschilderde plint, met imitatiebanden onder de geprofileerde puilijst.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stationsstraat 33 (Oudenaarde)
Neoclassicistisch rijhuis met Italianiserende inslag naar ontwerp van architect Alphonse Vossaert van 1892. Hardstenen parement, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Neoclassicistisch herenhuis De Saegher

Stationsstraat 16 (Oudenaarde)
Het herenhuis uit 1875 is één van de eerste gebouwen die opgetrokken werden in de stationswijk die zich ontwikkelde ten noorden van de oude stadskern van Oudenaarde na het dempen van de stadsgrachten in 1859. Architectuurhistorisch is het gebouw een mooi voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis met statisch voorkomen en bewaarde interieurelementen.


Neoclassicistische stadswoning

Generaal Pershingstraat 4 (Oudenaarde)
Neo-Lodewijk XVI-rijhuis van oorspronkelijk twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, van 1928 naar ontwerp van architect H. Cuvelier. Recent verhoogd met een volledig beglaasde dakverdieping naar ontwerp van architect J.P. Decordier.


Neoclassicistische stadswoning

Hoogstraat 25 (Oudenaarde)
Rijhuis met vroeg 19de-eeuwse kern en gecementeerd en geschilderd parement met neo-Lodewijk XVI-siermotieven, aangebracht in 1930.


Neoclassicistische stadswoning

Hoogstraat 34 (Oudenaarde)
Sober neoclassicistisch rijhuisje, mogelijk dienstgebouw van nummer 36; twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, volgens bouwplan van 1820.


Neogotisch winkelhuis

Devosstraat 13A-B (Oudenaarde)
Neogotisch winkelhuis met kleurrijk bakstenen parement en merkwaardige gevelcompositie met één brede Brugse travee over drie bouwlagen en het centraal tuitvormig dakvenster, daterend van 1906 naar ontwerp van architect J. Colpaert.


Neorococo herenhuis

Nederstraat 61 (Oudenaarde)
Imposant neorococo herenhuis van zes traveeën en drie bouwlagen, van 1915. Gecementeerde en witgeschilderde bovenverdieping boven volledig verbouwde begane grond met winkelpui. Spiegelboogvormige vensters en deurvensters in geprofileerde omlijsting met sluitsteen en rocailles, onder gebogen waterlijst.


Notariswoning

Louise Mariekaai 16 (Oudenaarde)
Ruim onderkelderd herenhuis in neoclassicistische stijl van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, voorzien van een parement van zand- en hardsteen; gebouwd als notarishuis in 1904. Tuinmuur van binnenplaats bekleed met groot tegeltableau met voorstelling van een landelijk havenstadje.


Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersplein 1, Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 8-9 (Oudenaarde)
Het hospitaal werd ondergebracht binnen de stadspoorten, achter de Sint-Walburgakerk. Poortgebouw in neotraditionele baksteenarchitectuur naar ontwerp van architect A. Vossaert van 1893. Oostwest-georiënteerd gebouw, mogelijk in kern de vroegere vergaderzaal van de bogaarden, daterend uit de 13de eeuw, later gebruikt als ziekenzaal en kapel. Kloostergebouwen met verschillende vleugels gegroepeerd rondom een onregelmatige vierkante hof met pandgangen op de begane grond. Bisschopskwartier, receptiegebouw met een voor de Zuidelijke Nederlanden uitzonderlijke gevel in renaissancestijl, naar ontwerp van Symoen De Pape van 1623-33. Sint-Elisabethgesticht van 1905 naar plannen van architect A. Vossaert, geïnspireerd op de 18de-eeuwse vleugel; circa 1930 grondig gewijzigd. Ten westen werden in 1937-38 nieuwe ziekenhuisvleugels gebouwd door architect Amandus Robert Janssens in aangepaste stijl.


Oorlogsmonument The American Battle Monument

Tacambaroplein (Oudenaarde)
Ter herdenking van de Amerikaanse militaire gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog werd dit oorlogsgedenkteken ingehuldigd in 1937 door The American Battle Monuments Commission. Het is een sober maar sterk artistiek opgebouwd monument met moderne geometrische vormgeving van de interbellumarchitectuur en sierelementen in art-decostijl, naar ontwerp van Harry Sternfeld.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Pamele

Pamelekerkplein (Oudenaarde)
Bouw van de kerk aangevat in 1234 aan de oostzijde met koor, kooromgang en kruisingspijlers onder leiding van de oudst bij naam vermelde bouwmeester in Vlaanderen, Arnold van Binche. Kort erna oprichting van toren en transept en vermoedelijk eind 13de eeuw bouw van schip. Overwelven van schip en transept in de periode 1502-16. De plattegrond ontvouwt een basilicale kerk met een driebeukig schip en twee zijkapellen, rond traptorentje en koor met vijfzijdige apsis en kooromgang, sacristieën tegen zuidtranseptarm. Opheffing van het omringend kerkhof in 1784 en inrichting als parkje.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat (Oudenaarde)
Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes. Geoosterde, heden volledig vrijstaande kerk met massieve vierkante westtoren van 88 meter.


Parterre met decoratieve randpalmaanplanting Onze-Lieve-Vrouwehospitaal

Minderbroedersstraat 3, Sint-Walburgastraat 9 (Oudenaarde)
De pandhof van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal is sierlijk aangelegd met verschillende buxusparterres met onder andere enkele cirkelmotieven.


Pastorie met school

Achter de Wacht 26 (Oudenaarde)
Voormalige pastorie met school, uit eind 19de eeuw en volgens opschrift in plint naar ontwerp van architect A. Vossaert. Onderkelderd gebouw met bakstenen lijstgevel van vermoedelijk zes traveeën en twee bouwlagen afgedekt door zadeldak. Erachter gelegen schoolgebouw van twee bouwlagen geleed door lisenen en voorzien van getoogde vensters.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Pameleparochie met tuin

Pamelekerkplein 4 (Oudenaarde)
Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 19de eeuw met bijhorende tuin.


Patriciërshuis

Nederstraat 33-35 (Oudenaarde)
Imposant patriciërshuis met sterk verbouwde voorbouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder steil zadeldak tussen zijtrapgevels; haakse achteraanbouw, voorheen met traptoren in de oksel, opklimmend tot de 16de eeuw. Volgens bouwvergunning van 1860, linker risaliet met grote koetspoort leidend naar de binnenplaats. Begin 20ste eeuw gesplitst in twee woningen. Naar verluidt in de jaren 1950 volledig aangepast.


Personeelswoningen

Maagdendale (Oudenaarde)
Haaks op de straat ingeplante, nu onbewoonde, huisjes van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak.


Postgebouw in neogotische stijl

Krekelput 4 (Oudenaarde)
Postgebouw in neogotische stijl volgens archiefdocumenten gebouwd naar ontwerp van bouwmeester G. Verbeke in opdracht van de Dienst der Gebouwen van Posterijen en Telegrafen in 1911, zie jaarsteen. Baksteenbouw met verwerking van arduin. Hoofdgebouw, rechthoekig blok van twee bouwlagen hoog afgedekt door zadeldak gevat tussen zijtrapgevels.


Refuge van de abdij van Ename met tuin

Grachtschelde 11 (Oudenaarde)
Heden langgerekt blok van twee bouwlagen onder drie zadeldaken. Bak- en zandsteenbouw met beraapte gevels. Oudere middenpartij vermoedelijk uit de tweede helft van de 17de eeuw. In zuidelijke hoek van tuin, rechthoekig prieel met ingebouwd rond belvedère-torentje afgedekt met koepeldakje, vermoedelijk uit begin 19de eeuw.


Refugiehuis van de abdij van Petegem

Kattestraat 32 (Oudenaarde)
Refugehuis van de abdij van Petegem. Hoekpand met verankerde bak- en zandsteenbouw, oorspronkelijk palend aan de stadsgracht en één ensemble vormend met nummer 28-30. Huidige lijstgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder hoog zadeldak, en haaks achteraanbouwsel, minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Rechts deels gesloopt voor de straataanleg circa 1880. Houten Onze-Lieve-Vrouwekapelletje.


Rij arbeiderswoningen

Achterburg 5-11 (Oudenaarde)
Rij arbeiderswoningen met de achterzijde palend aan het begijnhof en daterend uit de 19de eeuw. Rijhuizen van respectievelijk drie, twee, vijf en drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldaken.


Rij arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 3-17, 3B, 7A, 5B (Oudenaarde)
Resterend ensemble van zes woningen, gegroepeerd per twee en loodrecht ingeplant op de straat: tussenliggende koertjes, afgesloten door twee deuren.


Rij arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 31-77 (Oudenaarde)
Indrukwekkende rij diephuizen geritmeerd door punt-, tuit- en trapgevels, telkens twee traveeën in repeterend schema, met deels reeds aangepaste venstervormen. Rijke variëteit aan siermotieven, ontleend aan textiel zoals blok- en ruitvormen, dambordmotieven, boogfriezen en getrapte lijsten. Beschilderde achterpuntgevels met baksteenmotiefjes, uitziend op de Hofstraat en het Liedtspark.


Rij van vijf arbeiderswoningen

Tacambaroplein 6-10 (Oudenaarde)
Rij van vijf arbeidershuizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend rechts afgeschuind zadeldak, volgens bouwaanvraag van 1868.


Rust- en Verpleegtehuis Heilig Hart

Marlboroughlaan 3 (Oudenaarde)
Ziekenhuis opgericht door Dokter De Meulemeester, bewoner van het ertegenover gelegen Huis de Lalaing, kort voor de Eerste Wereldoorlog, onder leiding van zwartzusters. In 1954-55 uitgebreid met twee vleugels. Oudste gebouw in eclectische stijl voornamelijk geïnspireerd op de gotiek. Kleurrijk bakstenen gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Rustoord en klooster Heilige Familie

Kasteelstraat 20 (Oudenaarde)
Neogotisch kloostercomplex, een afdeling van het Zwartzusterklooster, blijkens gevelsteentje opgericht in 1886. Aan de straatkant U-vormig uitgebouwde vleugels, voorheen met gesmeed ijzeren afsluiting van de binnenplaats van de hand van V. Warie, aan de achterzijde L-vormig uitgebouwd en voorzien van een ommuurde tuin.


School

Woeker 1-5 (Oudenaarde)
Opvallend gebouw uit 1882-1883, gelegen in voortuintje met ijzeren afsluiting. Plans daterend van 1875 en getekend door stadsarchitect Ch. Vanderstraeten. Langgerekte schoolvleugel van één bouwlaag en zestien traveeën en flankerende hoekgebouwen met onderwijzerswoningen van twee bouwlagen.


Sint-Arnoldus' Brouwerij en Brouwerij Petre-Devos

Bergstraat 5, Remparden 1, 1A (Oudenaarde)
Aan de Bergstraat gelegen bakstenen gebouw van drie bouwlagen, gedateerd op gevelsteen 1940. Ten westen op binnenplaats, kantoorgebouwtje naar ontwerp van architect J. Vanderveken van 1936. Voormalige dienstgebouwen en mouttoren aan Remparden. Bakstenen industriegebouwen opgetrokken naar ontwerp van architect J. Vanderveken. De elektriciteitscabine met trapgevel ernaast werd opgericht in 1924.


Slagerij

Baarstraat 45 (Oudenaarde)
Rijhuis in art-decogetinte baksteenarchitectuur van 1935. Fraai uithangteken met rundskop. Behouden winkelinrichting met wanden bekleed met rode, witte en zwarte tegels volgens geometrisch patroon.


Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.


Stadswoning

Krekelput 9 (Oudenaarde)
Stadswoning met 19de-eeuwse lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen, gebouwd op de plaats van een ouder huis.


Stadswoning

Tussenbruggen 6 (Oudenaarde)
Stadswoning met bepleisterde en geschilderde lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en zadeldak, vermoedelijk oudere kern; in de loop van de 19de eeuw aangepast tot lijstgevel.


Stadswoning

Baarstraat 11-13 (Oudenaarde)
Gekoppelde huizen met gecementeerde en verankerde lijstgevel van samen vijf traveeën en twee bouwlagen afgedekt met steil zadeldak, vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Rechter huis met behoud van oorspronkelijke korfboogdeur met treden en aan weerszij smalle venstertjes.


Stadswoning

Baarstraat 47 (Oudenaarde)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, uit de 19de eeuw doch met oudere kern. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters en recente winkelpui op de begane grond. Achterhuis onder zadeldak.


Stadswoning

Baarstraat 49 (Oudenaarde)
Rijhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit de 19de eeuw ter vervanging van een ouder huis. Op begane grond fraaie houten winkelpui en getoogde doorgang naar beluikje in Baarzak B, geflankeerd door schamppalen. Behouden achterhuis van bak- en zandsteen onder zadeldak met tuitgevel, vermoedelijk uit de 17de eeuw.


Stadswoning

Baarstraat 66 (Oudenaarde)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk uit de 17de of 18de eeuw.


Stadswoning

Baarstraat 68 (Oudenaarde)
Rijhuis met heden beraapte gevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Gevel afgewerkt als lijstgevel en rechts ernaast puntgevel.


Stadswoning

Broodstraat 19 (Oudenaarde)
Rijhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag van 1837 naar ontwerp van Van Autryve. Gedichte lunetten op de halve verdieping. Oud achterhuis met sporen van puntgevel afgewerkt met vlechtingen.


Stadswoning

Burg 12 (Oudenaarde)
Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, opklimmend tot de 17de eeuw; voorgevel verbouwd in de loop van de 20ste eeuw. Behouden bovenbouw van achtergevel in vakwerkbouw. Binnen bewaarde oude winkelinrichting en bakkersoven.


Stadswoning

Einestraat 5 (Oudenaarde)
17de-eeuws diephuis met voorpuntgevel, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Einestraat 7 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, verbouwd tot lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Einestraat 16 (Oudenaarde)
Diephuis met voorpuntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot 16de-17de eeuw. Achterhuis onder verspringend hoger zadeldak met gecementeerde achterpuntgevel.


Stadswoning

Einestraat 28 (Oudenaarde)
Diephuis met oude kern van 17de-eeuwse trapgevel, behouden achterpuntgevel en nieuwe gevel volgens bouwvergunning van 1934 van architect G. Decordier.


Stadswoning

Einestraat 42 (Oudenaarde)
Rijhuis met vroeg 19de-eeuwse bepleisterde en geschilderde lijstgevel; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; behouden diepe achterhuizen onder verspringende zadeldaken met oudere kern.


Stadswoning

Hoogstraat 7 (Oudenaarde)
De kern van het huis is een middeleeuwse woning uit de tweede helft van de 13de eeuw, nog aanwijsbaar op alle verdiepingen van de kelder tot de zolder. De voorgevel werd wellicht gelijktijdig met de eveneens in 2007 afgebroken voorgevel van Hoogstraat 5 opgetrokken in de eerste helft van de 19de eeuw. Samen met de bouw van de voorgevel werd het oude middeleeuwse zadeldak afgeschuind aan de straatzijde. De achtergevel werd later, omstreeks 1900 gebouwd, mogelijk gelijktijdig met de aanleg van het trapgat in de zuidoosthoek van het huis.


Stadswoning

Kattestraat 2C (Oudenaarde)
Behouden twee traveeën van een aanvankelijk lange vleugel met oude kern, opklimmend tot de 17de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 6 (Oudenaarde)
Diephuis met oude kern, twee traveeën en twee hoge bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot de 17de eeuw. Verankerde, sinds 1933 gecementeerde tuitgevel met schouderstukken en eikelbekroning.


Stadswoning

Kattestraat 10 (Oudenaarde)
Gerenoveerde en herhaaldelijk aangepaste verankerde trapgevel met zes trappen + topstuk, ankers met kram en krul, opklimmend tot de 16de eeuw. Bak- en zandstenen gevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Stadswoning

Kattestraat 11 (Oudenaarde)
Laag huisje van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met oude kern, aangepast begin 20ste eeuw onder meer met nieuw parement en rolluikkasten.


Stadswoning

Kattestraat 17 (Oudenaarde)
Rijhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, met oudere kern, aangepast midden 19de eeuw.


Stadswoning

Kattestraat 19 (Oudenaarde)
Rijhuis met oude kern van voor- en achterhuis, minstens opklimmend tot de 17de eeuw en vroeg 19de-eeuwse voorgevel van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder zadeldak.


Stadswoning

Kattestraat 21 (Oudenaarde)
Rijhuis met bepleisterde en geschilderde voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw, drie traveeën en oorspronkelijk twee, heden drie bouwlagen onder zadeldak met oude kern, opklimmend tot de 17de eeuw. Begane grond met imitatievoegen.


Stadswoning

Kattestraat 29 (Oudenaarde)
Rijhuisje met oude kern, drie traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met eind 18de-eeuwse voorgevel en aangepast winkelraam.


Stadswoning

Markt 13 (Oudenaarde)
Gereconstrueerd huis op de plaats van de vroegere zogenaamde Ammanije tot 1781 stadsgevangenis. Oorspronkelijk in kern teruggaand tot de middeleeuwen, zie de opgegraven overwelfde kelder en dwarsmuren van Doornikse steen met muurnissen.


Stadswoning

Markt 54 (Oudenaarde)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak met bepleisterde en geschilderde vroeg 19de-eeuwse lijstgevel, mogelijk met oude kern.


Stadswoning

Nederstraat 10 (Oudenaarde)
Diephuisje met oude kern, palend aan de lakenhal, drie traveeën en heden drie bouwlagen onder vooraan afgeschuind steil zadeldak. Heden geschilderde bakstenen lijstgevel met eind 18de-eeuws voorkomen.


Stadswoning

Nederstraat 15 (Oudenaarde)
Diephuis met voortrapgevel van 12 treden + topstuk, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met oude kern, minstens opklimmend tot de 17de eeuw, aangepast in 1919 door architect A. Van Ommeslaeghe.


Stadswoning

Sint-Walburgastraat 15-16 (Oudenaarde)
Deels vrijstaand huis met gecementeerde lijstgevels van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, vooraan met attiekbekroning met balusters tussen brede postamenten, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Rechthoekige vensters met bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling.


Stadswoning gedateerd 1672

Einestraat 1C (Oudenaarde)
Onderkelderd rijhuis van 1672, recent gerestaureerd. Heden geelgeschilderd verankerd huis in traditionele bak- en zandsteenbouw; vier traveeën en twee bouwlagen vooraan onder zadeldak en haakse achterbouw met puntgevel. Overkragende bovenverdieping met tudorbogen op voluutconsoles in laatgotische stijl.


Stadswoning in art-decostijl

Einestraat 11 (Oudenaarde)
Rijhuis met aangepaste voorgevel in art-decostijl van 1936. Oorspronkelijk diephuis met voortopgevel, rechts met brandgangetje. Heden lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadelda met overwegend gecementeerd parement.


Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Broodstraat 29 (Oudenaarde)
Stadswoning met neotraditionele trapgevel van 6 treden + topstuk met drie traveeën en en drie bouwlagen; oude kern met verbouwde gevel; oorspronkelijke gevel twee bouwlagen hoog: een verdieping verhoogd en aangepast in 1912 in opdracht van slager F. Beckaert.


Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Broodstraat 33 (Oudenaarde)
Neotraditionele trapgevel van 6 treden + topstuk met één travee en drie bouwlagen, volgens bouwvergunning gebouwd naar ontwerp van architect C. Campens van 1893.


Stadswoning met neotraditionele trapgevel

Markt 50 (Oudenaarde)
Neotraditionele trapgevel gebouwd op een nieuwe vooruitgeschoven rooilijn in 1921 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe in plaats van het oude zogenaamde Thuus van Laerne. Bak- en hardsteenbouw van drie traveeën en drie bouwlagen; voortrapgevel, kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en omlopende waterlijsten.


Stadswoning met winkelpui

Broodstraat 21 (Oudenaarde)
Rijhuis met eenvoudige bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen uit de eerste helft van de 19de eeuw, in plaats van ouder huis. Houten winkelpui met middendeur, volgens bouwvergunning van 1902.


Stadswoning ontworpen door A. De Wulf

Generaal Pershingstraat 3 (Oudenaarde)
Art-decorijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van 1928 naar ontwerp van architect Aimé De Wulf. Geel bakstenen parement met witte gecementeerde deur- en vensteromlijstingen met kenmerkende getrapte vormgeving, afgeschuinde vensterhoeken en bewaard houtwerk met fraai glas in lood.


Stadswoning van 1924

Markt 8 (Oudenaarde)
Diephuisje in regionalistische stijl van 1924 in plaats van een vroegere trapgevel, waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin 16de eeuw. Klokgevel van bak- en zandsteen, twee smalle traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak naar ontwerp van architect U. De Vos. Zwarte gecementeerde pui en dito plint in de zijgevel.


Steegbeluiken Baarzak A en B

Baarstraat 14, Baarzak B 1-4, 5 (Oudenaarde)
Twee gelijkaardige steegbeluikjes in de Baarstraat, respectievelijk toegankelijk via nummer 14 en 49. Baarzak A, via nummer 14, heden onbewoond. Baarzak B, via nummer 49. Oorspronkelijk vijf arbeiderswoningen gebouwd in opdracht van aannemer P. Van de Vyvere in 1906.


Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Hoogstraat 10, 20-24 (Oudenaarde)
Oorspronkelijke locatie van het oud klooster der grijze zusters, hier gevestigd in 1454 en afgeschaft volgens decreet van Jozef II van 1783. De verschillende huizen werden omgevormd tot schoollokalen met deels volledige nieuwbouw of vernieuwbouw aan de straatzijde en nieuwe schoolgebouwen in de tuinen, reikend tot de vroegere stadsomwalling. In achterbouw oudste schoolgebouwen voor de beroepsschool en middelbare school, respectievelijk opgericht in 1923 en 1937.


Textielfabriek

Gobelinstraat 1-3, 6-10, Jacob Lacopsstraat 2, 18-22 (Oudenaarde)
Textielfabriek van weduwe Prosper Gevaert en zonen. Inplanting van drie blokken opgetrokken tussen 1909 en 1911. Volgens vergunning oudste katoenspinnerij en stoommachine van 1909 en oprichting van een ververij en blekerij in 1911; uitbreiding en vernieuwen van de weverij en ververij in 1922.


Twee ensembles van arbeiderswoningen

Gevaertsdreef 50-58, 78-86 (Oudenaarde)
Ensembles van eenvoudige lijstgevels met drie traveeën gescheiden door geblokte pilasters en aflijnende baksteenfriezen onder de houten gootlijst, nummer 78 gemarkeerd door een tuitgevel met bolbekroning en klimmende baksteenfries.


Twee gekoppelde stadswoningen

Kasteelstraat 13-15 (Oudenaarde)
Gekoppelde rijhuizen met opmerkelijke zandstenen gevels onder een geknikt zadeldak in een modernistische stijl opgetrokken na 1918.


Twee stadswoningen

Baarstraat 33-35 (Oudenaarde)
Gekoppelde rijhuizen van twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder doorlopend zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel met op begane grond houten winkelpuien naar ontwerp van P. Van de Vyvere van 1903.


Twee stadswoningen

Beverestraat 25-27 (Oudenaarde)
Enkelhuizen van twee en drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder doorlopend zadeldak, volgens bouwvergunning van 1897.


Twee stadswoningen

Einestraat 43-45 (Oudenaarde)
Rijhuizen van oorspronkelijk twee, nu drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, met oudere kern en 19de-eeuwse verankerde bepleisterde en geschilderde voorgevel.


Twee stadswoningen

Hoogstraat 9-11 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk twee diephuizen met oude kern van drie traveeën, twee bouwlagen en voorpuntgevels, in de eerste helft van de 19de eeuw verbouwd tot bepleisterde en geschilderde lijstgevels met drie bouwlagen nu onder U-vormig dak met twee achterpuntgevels in bak- en zandsteen.


Twee stadswoningen

Kattestraat 28-30 (Oudenaarde)
Heden twee rijhuizen met eenzelfde gecementeerd parement en gevelcompositie, twee en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met oude kern, aangepast in 1926 naar ontwerp van architect G. Decordier. Deels bewaard achterhuis van heden drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met rechter zijgevel afgewerkt met vlechtingen, minstens opklimmend tot de 17de eeuw.


Twee stadswoningen

Maagdendale 20-22 (Oudenaarde)
Rijhuis gesplitst in twee woningen met bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw.


Twee stadswoningen

Nederstraat 12-14 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk twee verankerde diephuizen met oude kern van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder parallelle steile zadeldaken, vermoedelijk eind 18de eeuw voorzien van één brede bepleisterde en geschilderde lijstgevel met drie bouwlagen, vooraan onder schilddak.


Twee stadswoningen in eenheidsbebouwing

Jezuietenplein 3-4 (Oudenaarde)
Eenheidsbebouwing van twee rijhuizen uit de 19de eeuw, volgens bouwaanvraag respectievelijk in 1872 en 1873 aangepast aan bestaand huis ernaast.


Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Burg 1-3 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje, opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A. Vossaert. Bakstenen bouw met verwerking van zandsteen, twee bouwlagen hoog onder zadeldak gevat tussen zijtrapgevels.


Tweemolen

Krekelput 2 (Oudenaarde)
Voorheen zogenaamde Tweemolen, gelegen midden van de nu overwelfde Schelde-arm zogenaamde Burgschelde en reeds vermeld circa 1275. Molen in puin na beschieting en opblazen van Krekelputbrug in 1918. In 1927 heropbouw als woonhuis in opdracht van F. Boulez en naar ontwerp van architect A. Desmet. Duidelijk herkenbaar middengedeelte met puntgevel voorzien van getrapt spaarveld, vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw. Aangepaste muuropeningen en toevoeging van zijaanbouwsels opgetrokken in 1927.


Villa Buitenhof

Gentiel Antheunisplein 1 (Oudenaarde)
Villa in neo-Lodewijk XV-stijl gebouwd in opdracht van de familie van Gheluwe de Berlaere-Van Cauwenberghe, eigenaars van brouwerij Liefmans, in 1923, na de vernieling van hun huis met brouwerij in Krekelput tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ontwerp van architect A. Massez. Omheinde tuin en ijzeren toegangshek. Bakstenen villa met gebruik van zandsteen voor decoratieve onderdelen en venster- en deuromlijstingen; twee bouwlagen hoog en afgedekt door mansardedak met dakkapellen.


Villa De Varens

Beverestraat 46, Leenvoetweg 17 (Oudenaarde)
Ver achterin gelegen villa in cottagestijl van circa 1900, links met een circa 1910 aangebouwde conciërgewoning palend aan de Leenvoetweg; grote achterliggende tuin met paviljoen en paardenstallen en bakstenen tuinmuur met ijzeren hek tussen vierkante pijlers.


Vrije landbouwschool

Tacambaroplein (Oudenaarde)
Vrije landbouwschool, gesticht in 1938, in 1956 hier gebouwd in de zogenaamde hof van Gevaert, een deel van het domein van O. Gevaert die er sinds 1888 een belangrijke textielfabriek en herenwoning had. Langgestrekt, door bomen omgeven gebouw met twee bouwlagen onder leien schilddak.


Winkelhuis

Einestraat 27 (Oudenaarde)
Hoekpand met Lappersfort, respectievelijk twee, één afgeschuinde en vier traveeën onder twee parallele schilddaken (pannen, nok parallel aan de straat), oorspronkelijk met oude kern met zijtrapgevel, verbouwd in 1912.


Winkelhuis

Einestraat 30 (Oudenaarde)
Smal rijhuis met trapgevel van 5 treden + topstuk; twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 18de eeuw.


Winkelhuis

Einestraat 36 (Oudenaarde)
Diephuis met zeer oude kern, mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw, oorspronkelijk met tuitgevel, in 1937 verbouwd tot traditionele bak- en zandstenen trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en winkelpui op de begane grond.


Winkelhuis

Hoogstraat 5 (Oudenaarde)
Laatste tegen de lakenhal aangebouwd huis op de plaats van de oorspronkelijke toegang tot de hal. Oorspronkelijk diep- en breedhuis met oude kern en thans 19de-eeuwse bepleisterde en beschilderde lijstgevel en aangepaste winkelpui.


Winkelhuis

Hoogstraat 67 (Oudenaarde)
Ontpleisterd laat 18de-eeuws rijhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder laag zadeldak.


Winkelhuis

Nederstraat 13 (Oudenaarde)
Huis van heden vier traveeën en twee bouwlagen onder drie parallelle zadeldaken; linker travee met deurtje naar vroeger zogenaamd Cuupestraetken. Bepleisterde en geelgeschilderde lijstgevel uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Winkelhuis

Nederstraat 42 (Oudenaarde)
Vermoedelijk vroeg-18de-eeuws klokgeveltje van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Winkelhuis

Nederstraat 60 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk winkelhuisje van twee traveeën en twee bouwlagen opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw onder steil zadeldak; sinds 1928 mansardedak met klimmend dakvenster en centrale deur geflankeerd door hoge rechthoekige winkelramen met roedeverdeling.


Winkelhuis

Nederstraat 62 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk diephuisje met tuitgevel, twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. In 1910 aangepaste gecementeerde gevel verrijkt met ingegrifte motieven, op vernieuwde winkelpui.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Stationsstraat 31 (Oudenaarde)
Opmerkelijk winkelpand in neo-Vlaamserenaissance-stijl, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, boven de poort gedateerd 1889. Baksteenbouw met rijk gedecoreerde fries onder de houten kroon- en tandlijst op vier uitgewerkte consoles met kariatiden.


Winkelhuis in vakwerkbouw met kastkapel

Nederstraat 58 (Oudenaarde)
17de-eeuws winkelhuisje in versteende vakwerkbouw, het laatst bewaarde van de stad. Benedenverdieping in baksteenbouw, vooraan met fraaie neoclassicistisch getinte houten winkelpui uit begin 20ste eeuw. Overkragende bovenverdieping en geveltop in vakwerkbouw met houten stijl- en regelwerk. Links hoekpenant met houten Onze-Lieve-Vrouwekapelletje en lantaarn. Zijgevel met versteende vakwerkbouw in de eerste vier traveeën.


Winkelhuis ontworpen door G. Decordier

Nederstraat 28 (Oudenaarde)
Winkelhuis met oude kern en art-decovoorgevel en -pui van 1930, naar ontwerp van architect G. Decordier. Lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Fraaie winkelpui met afgeschuinde hoeken met getrapt motief, marmeren plint en centrale inspringende mijtervormige deur met kleurrijke glas-in-loodomlijsting.


Winkelhuizen

Burg 7-13 (Oudenaarde)
Rij bepleisterde lijstgevels van drie bouwlagen met verschillende kroonlijsthoogte uit de eerste helft van de 19de eeuw. Nummer 7 en 9 met later vernieuwde houten winkelpuien.


Zwartzusterklooster

Pamelekerkplein 2-3, 1A-B (Oudenaarde)
Lichtgeelgeschilderde kloostergebouwen met in grote lijnen T-vormige plattegrond en volledig ommuurde kloostertuin ten zuiden. Vermoedelijk opgericht in de tweede helft van de 13de eeuw. Huidige kloostergebouwen vermoedelijk grotendeels daterend van na de zware beschadiging bij de belegering van Oudenaarde in 1684. Neogotisch bakstenen en witgeschilderd poortgebouwtje met drie licht getoogde deurtjes in rechthoekige grijsgeschilderde omlijsting met kroonlijst. Kapel ingeplant ten zuidwesten van het complex met ten zuiden ervan een lage overwelfde gang onder lessenaarsdak.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.