Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Heilig Hart

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108461
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108461

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 78 (Lier)
Moderne zaalkerk met transeptachtige uitbouwen onder platte daken, opgetrokken uit baksteen, in 1938-1939, naar ontwerp van F. Van Reeth.