Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis ontworpen door C. Sol

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108466   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108466

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuis, eigentijdse interpretatie van een vereenvoudigde puntgevel, naar ontwerp van C. Sol van 1922.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis ontworpen door C. Sol

Antwerpsestraat 127, Rolwagenstraat 1 (Lier)
Winkelhuis, eigentijdse interpretatie van een vereenvoudigde puntgevel, naar ontwerp van C. Sol van 1922.