Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen met winkels in wederopbouwstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108471   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108471

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gegroepeerde wederopbouwarchitectuur.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen met winkels in wederopbouwstijl

Antwerpsestraat 30-40 (Lier)
Gegroepeerde wederopbouwarchitectuur.