Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen met neobarokke topgevels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108474   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108474

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tweeledige neobarokke topgevels, geordonneerd door pilasters, waarvoor bouwaanvraag van 1917 naar ontwerp van F. Flerackers.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen met neobarokke topgevels

Antwerpsestraat 53-55 (Lier)
Tweeledige neobarokke topgevels, geordonneerd door pilasters, waarvoor bouwaanvraag van 1917 naar ontwerp van F. Flerackers.