Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Heidebloem

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108492

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Licht U-vormig kasteel van circa 1800, verbouwd 1939-1942 met omringend park.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Heidebloem

Beatrijslaan 6 (Lier)
Licht U-vormig kasteel van circa 1800, verbouwd 1939-1942 met omringend park.

Is de omvattende vaststelling van

Bijgebouw kasteel Heidebloem

Kromme Ham 2 (Lier)
Breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.